AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

R Y S    H I S T O R Y C Z N Y

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie założycielskie koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych później Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Sieradzu odbyło się w dniu 09 kwietnia 1981 roku na terenie Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu w obecności zaproszonych gości m. in. Dowódcy jednostki płk Józefa OSÓBKI oraz jego zastępcy płk Zbigniewa ANDRZEJEWSKIEGO.

Grupę inicjatywną stanowili:

-płk w st. spocz. Józef UTECHT

-ppłk w st. spocz. Jan MALCHER

-ppłk w st. spocz. Marceli KAMIŃSKI

-mjr rez. Zdzisław LIBROWSKI

-chor. sztab.rez. Eugeniusz BUŁKA

Pierwszym prezesem koła został wybrany płk w st. spocz. Tadeusz TRZCIŃSKI. Celem działania związku jest obrona czci, honoru i godności żołnierza wojska polskiego oraz praw i interesów członków ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem warunków socjalnych, zdrowotnych i kulturalnych, a także służenie radą i pomocą byłym żołnierzom zawodowym i oficerom rezerwy oraz wdowom po tych żołnierzach.

Decyzją z dnia 26 maja 2010 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego WARSZAWY XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Statut ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO, przyjęty na IX Zjeździe delegatów w dniu 13 kwietnia 2010 roku.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest kontynuatorem chlubnych tradycji Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Koło utrzymuje się z własnych składek członkowskich, dzięki wszechstronnej pomocy patronackiej jednostki wojskowej jaką jest 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia.

Zarząd Koła:

- ppłk dypl. Marian FRAJTAK – Prezes Koła

- mjr Zbigniew TUMIELEWICZ – Wiceprezes d/s. organizacyjnych

- st. chor. szt. Andrzej MODRZEJEWSKI – Sekretarz

- mł. chor. Włodzimierz ROWIŃSKI – Skarbnik

- mjr Czesław WIERZBICKI –Członek

- st. chor. szt. Henryk BAKOWICZ – Członek

- st. chor. szt. Krzysztof KALINOWSKI – Członek

- mł. chor. Marian ŚPIEWAK – Członek

 

 

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD