AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A K T U A L N O Ś C I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

8 maja w 79 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, z inicjatywy Zarządu Rejonowego i Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP), odbyły się uroczystości przed kościołem garnizonowym w Sieradzu. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z wiceprezydentem Sieradza Panem Rafałem Matysiakiem, komendantem Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Danielem Jurewiczem, prezesem oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy ppor. Władysławem Sieczkowskim, prezesem oddziału Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP Panem Przemysławem Wieczorkiem , gospodarzem uroczystości księdzem kapelanem kpt. Marcinem Naglikiem oraz członkowie ZŻWP z prezesem koła ppłk Marianem Frajtakem wraz z pocztem sztandarowym Naszego Związku .

Uroczystość otworzył prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk Janusz Marciniak, który powitał przybyłych i przedstawił krótki rys historyczny II wojny światowej oraz skutki jakie niosły dla Polski. Jednocześnie podkreślał znaczenie pokoju dla naszej Ojczyzny, kiedy sąsiedzi nasi prowadza wojnę.

Następnie ksiądz kpt. Marcin Naglik odmówił modlitwę za poległych żołnierzy w czasie działań wojennych. Po tej części delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed obeliskiem, który poświęcony jest wszystkim walczącym w czasie I i II wojnie światowej.

Przed zakończeniem uroczystości, wiceprezydent Sieradza Pan Rafał Matysiak przypomniało znaczeniu tej daty dla naszego państwa oraz obiecał o podjęciu stosownych działań, aby w 80 rocznicę Dnia Zwycięstwa nadać jeszcze większą oprawę z udziałem dzieci i młodzieży.

W drugiej części obchodów delegacja ZŻWP udała się na cmentarz wojenny, gdzie złożyła wiązankę kwiatów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024 ROK - ZEBRANIA KOŁA

W dniu 11 stycznia powitaliśmy Nowy Rok na zebraniu zorganizowanym w lokalu „WRÓBLEWSCY”. Przy melodiach z lat naszej młodości, wspominaliśmy minione lata i snuliśmy plany na rok 2024.

01 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym dokonaliśmy podsumowania naszej działalności w 2023 roku. Zostały przyjęte sprawozdania z działalności Zarządu Koła, o przychodach i wydatkach z działalności statutowej w 2023 roku. Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o absolutorium dla Zarządu Koła, który został przyjęty jednogłośnie. Walne Zebranie Koła przyjęło „Plan pracy na 2024 rok”.

07 marca odbyło się zebranie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Nasze Panie zostały uhonorowane symbolicznym kwiatkiem ( o wysokiej zawartości czekolady). Po przypomnieniu historii Międzynarodowego Dnia Kobiet, omówiliśmy propozycje podróży patriotyczno – krajoznawczych po Opolszczyźnie, po dworkach ziemi Sieradzkiej, po fortach w Kotlinie Kłodzkiej. Na zakończenie Skarbnik Koła apelował o odpis 1,5% z podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – ZŻ WP.

04 kwietnia uroczyste zebranie było poświęcone 43 rocznicy powstania ZZ WP w Sieradzu, 43 rocznicy powstania naszego Koła. Po krótkim wspomnieniu historii Koła, zostali uhonorowani nasi członkowie. Jubilaci, którzy świętują w 2024 roku 90 i 80 rocznicę swoich urodzin, zostały im wręczone medale okolicznościowe ZŻ WP i pisma gratulacyjne. Byli to:

- st. chor. szt.w st. spocz. Leszek KLUBA -- 90 lat

- mł.chor. w st. spocz. Zenon MILLER -- 90 lat

- Pani Jadwiga KORTYLA -- 80 lat

- płk w st. spocz. Piotr MARKIEWICZ -- 80 lat

- st. chor. szt. w st. spocz. Jan MAREK -- 80 lat.

Ponadto zostali wyróżnieni odznaczeniami związkowymi:

Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻ WP":

- Kol. Krystyna BEDBARSKA

- Kol. Marian JAKUBOWSKI

Krzyżem Brązowym „Za Zasługi dla ZŻ WP":

- Kol. Jolanta WALENTA

- Kol. Henryk GRZYBKOWSKI

- Kol. Henryk SKORUPA

Krzyżem Srebrnym „Za Zasługi dla ZŻ WP":

- Kol. Kazimiera JABŁOŃSKA

Krzyżem Złotym „Za Zasługi dla ZŻ WP":”

- Kol. Henryk BAKOWICZ

- Kol. Józef SZYMCZAK.

Krzyżem Złotym z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻ WP":

- Kol. Włodzimierz ROWIŃSKI

W dalszej części zebrania została omówiona podróż patriotyczno – krajoznawcza do Twierdzy Kłodzko oraz Twierdzy Srebrna Góra, która odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2024 r.

Zdjęcia i opracowanie M. FRAJTAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE  KOŁA  07.12.2023r.

W dniu 07 grudnia odbyło się kolejne zebranie naszego Koła. Mieliśmy przyjemność gościć, w naszym związkowym gronie Prezydenta Sieradza Pana Pawła OSIEWAŁĘ. Okazją do spotkania była uroczystość wręczenia przez Prezydenta statuetki „SIERADZKIEGO WOLONTARIUSZA ROKU 2023” naszemu koledze Janowi IGNASZAK.( Janek nie mógł być obecny na uroczystości wręczania statuetek w Urzędzie Miasta). Tytuł i statuetkę „SIERADZKIEGO  WOLONTARIUSZA ROKU 2023” otrzymała również nasza Koleżanka Wiesława GARBAT. (zdjęcia poniżej ).

Jako, że jednym z tematów zebrania było funkcjonowanie „Rady Seniorów” przy Prezydencie Miasta Sieradz, korzystając z obecności Pana Prezydenta, przedstawiliśmy nasze propozycje w tym temacie: o liczebności Rady, o długości kadencji, o twórczym wykorzystaniu osób starszych, doświadczonych w działalności społecznej itp. Znaleźliśmy wspólny mianownik z Panem Prezydentem, zadeklarował nam pełną współprace przy tworzeniu Rady Seniorów.

W dalszej części zebrania nastąpiło przyjęcie uchwały w sprawie składki członkowskiej w 2024 roku oraz omówiliśmy Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2024 roku w lokalu „U BEATY” przy ulicy Sarańskiej 8.

Zdjęcia i opracowanie M. FRAJTAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODWIEDŹ KOLEŻANKĘ, ODWIEDŹ KOLEGĘ

W dniu 05 grudnia nasze koleżanki, Kazimiera JABŁOŃSKA i Irena MACHLAŃSKA  odwiedziły członkinię naszego Koła,  Panią Eugenię SNIEG. Okazją do tej wizyty w domu Pani Eugenii była przypadająca w tym miesiącu, Jej 90 rocznica urodzin. Miłej Jubilatce, złożono serdeczne gratulacje z osiągnięcia tak sędziwego wieku, złożono życzenia dużo, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia. Były kwiaty, były słodycze, pismo okolicznościowe, a nade wszystko sympatyczne pogaduszki o wspaniałych minionych latach. Na zakończenie wizyty, Kazia i Irena, życzyły Dostojnej Jubilatce, zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz  w zdrowiu długich, długich lat życia aż do STU, a nawet dłużej.

M. FRAJTAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy

W załączeniu przesyłam do wykorzystania skan pisma Prezesa Związku do Wiceprezesa Rady Ministró - Ministra Obrony Narodowej p. Władysława Kosiniaka - Kamysza. Korzystając z okazji uprzejmie informuję, że na stronie internetowej FSSM RP (www.fssm.pl) zostaną opublikowane pisma Przewodniczącego Federacji do premiera oraz ministrów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości. Zachęcam do zapoznania się z nimi i wykorzystania w swej działalności.

Z poważaniem 

Sekretarz Generalny

płk Henryk Budzyński

Do pobrania: skan pisma

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE AUTORSKIE IRENEUSZA WOLMANA

W dniu 02 grudnia w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu odbyło się spotkanie autorskie Ireneusza WOLMANA, członka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Kolega Ireneusz napisał książkę „HERES…” jako trzecią część cyklu literackiego, w skład którego wchodzi IX powieści, „Saga Chojeńska 1400 - …”. Wieczór autorski, oprócz licznie zgromadzonych czytelników i sympatyków kolegi Ireneusza, zaszczycili swoją obecnością między innymi Starosta powiatu sieradzkiego Mariusz BĄDZIOR, Prezydent Sieradza Paweł OSIEWAŁA, przyjaciele, współpracownicy przy książce, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Sieradzu dr Zbigniew ŁUCZAK, Pani Lidia HARASIMOWICZ. Kolega Ireneusz WOLMAN jest autorem kilkunastu książek, które pokazane są na jednym z poniższych zdjęć. Ciekawostką spotkania był piękny, przepyszny tort imitujący wydaną książkę „HERES…” ( zdjęcie poniżej).

Zdjęcia i opracowanie M. FRAJTAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ

Podobnie jak w latach poprzednich w przeddzień Święta Zmarłych członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu odwiedzili miejscowe cmentarze .Koledzy Marian FRAJTAK, Krzysztof KALINOWSKI, Janusz MARCINIAK i Andrzej MODRZEJEWSKI byli na grobach żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich oraz żołnierzy innych oddziałów 10 Dywizji Piechoty Armii Łódź, którzy we wrześniu 1939 roku polegli w walce na linii Warty z hitlerowskim najeźdźcą , grobach żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie kraju w 1945 roku, a także na grobach upamiętniających inne ważne wydarzenia z okresu historii Ziemi Sieradzkiej.

Tym razem zmieniliśmy formę upamiętnienia poległych i zmarłych koleżanek i kolegów, poprzez przygotowane tabliczki z tekstem, które umieściliśmy przy krzyżach na miejscowych cmentarzach oraz w tablicy ogłoszeń kościoła garnizonowego. Obok zapaliliśmy znicze z emblematem Naszego Związku. Podobnie uczynili koledzy z koła łaskiego. Ta forma upamiętnienia poległych i zmarłych wynikało z przyczyn ekonomicznych dla naszych kół związku.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO 15 SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA
 I ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ PPOR. JERZEGO CENTKIEWICZA

W dniu 20 października wielu naszych członków ZŻWP uczestniczyło w uroczystościach o okazji święta 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. W tym dniu o godzinie 11.00 w Kościele Garnizonowym odbywała się uroczystość powitania nowego kapelana księdza por. Marcina Naglika, msza za brygadę oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej ppor. Jerzego Centkiewicza, który był dowódcą plutonu kablowego w 15 Brygadzie Radioliniowo - Kablowej od 1969 roku, kiedy to otrzymał przydział do Sieradza. W czasie ćwiczeń w dniu 10 czerwca 1970 roku został śmiertelnie porażony przez piorun, gdy obsługiwał polowy system łączności. Tablica pamiątkowa to inicjatywa kolegi z 6 komp. pchor. WSOWŁ, w której razem pobierali nauki z ppłk dr Witoldem Samburskim i kpt. Romanem Zalarskim. Sieradzkie koło ZŻWP podjęło się zbiórki środków finansowych i szukania ludzi dobrej woli, aby po ponad 50-ciu latach upamiętnić tą tragiczną śmierć naszego kolegi.

22 maja 2022 roku byliśmy w Otwocku przy grobie śp. ppor. Jerzego Centkiewicza. Nasza delegacja w składzie: Janusz Marciniak, Marian Frajtak, Roman Zalarski i Witold Samburski, w obecności bratanka poległego oficera – Pana Jerzego Centkiewicza juniora oraz jego przyjaciół, umieściła na grobie Jurka, ufundowaną przez nasze środowisko pamiątkowa tabliczkę o następującej treści: ”Pamięci Jerzego Centkiewicza ppor. Wojska Polskiego, który w dniu 10 czerwca 1970 roku zginął od uderzenia pioruna w polowy system łączności. Jurku, poległeś jako żołnierz łączności, do końca wiernie służąc Ojczyźnie. Zasługujesz na wielki szacunek i pamięć kolejnych pokoleń. Odpoczywaj w pokoju poruczniku. Koledzy – byli żołnierze zawodowi z Sieradza.  Otwock – Sieradz  2022„.

 

Odsłonięcia tablicy w Kościele Garnizonowym dokonali: dowódca 15 SBWD płk Wojciech Daniłowski i ppłk dr Witold Samburski w obecności prezesa ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusza Marciniaka, pocztu sztandarowego 15 SBWD i ZŻWP w którym byli koledzy członkowie ZŻWP Henryk Bakowicz, Krzysztof Kalinowski i Włodzimierz Rowiński .

Czujemy ogromną ulgę i satysfakcję, że udało nam się w ten skromny sposób, uczcić pamięć oficera, który jako jedyny w 15 BRLK zginął wykonując obowiązki służbowe, a zdarzyło się to podczas ćwiczenia wojskowego „LATO – 70”.

Słowa uznania i podziękowania kierujemy dla pana por. rez. Konrada Kuldy, kierującego zakładem kamieniarskim w Rzechcie k. Sieradza oraz pana Andrzeja Puławskiego z zakładu fotograficznego przy Al. Pokoju w Sieradzu za wykonanie tablicy i zdjęcia.

W następnych godzinach w koszarach 15 SBWD odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono wyróżniającym się żołnierzom odznaczenia i awanse na kolejny stopień wojskowy. Gratulujemy.

W godzinach popołudniowych w Klubie Jednostki Wojskowej przy ul. Sienkiewicza odbyło się spotkanie żołnierskich pokoleń.

Zdjęcia i tekst Janusz Marciniak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE O „PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SIERADZA I PREZESA ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻ WP W SIERADZU” Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 09.10.2023 r. na strzelnicy „SHOTBOM” w Łasku - Kolumnie odbyły się zawody strzeleckie z karabinka i pistoletu wojskowego w których wzięły udział 3 osobowe zespoły z n/w organizacji:

1.  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego  Koło w Łasku;

2.  Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej (ZE i R SW) w Sieradzu;

3.  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji w Sieradzu

4.  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy i Koło w Sieradzu – 3 zespoły.

Wyniki  strzelających zespołów z pistoletu wojskowego:

I  miejsce ZŻ WP  Koło w Łasku wynikiem  211 pkt;

II miejsce Sieradz ZŻ WP  zespół nr 3 wynikiem 158 pkt;

III miejsce  Sieradz ZE i R SW wynikiem 153 pkt;

IV miejsce  Sieradz ZŻ WP  zespół nr 2  wynikiem 149  pkt;

V miejsce   Sieradz  ZŻ WP zespół nr 1 wynikiem 142  pkt;

VI miejsce Sieradz  SE i R Policji   wynikiem  138  pkt.

Najlepsze wyniki z pistoletu  indywidualnie uzyskali:

I  miejsce Henryk  BAKOWICZ  z ZŻ WP w Sieradzu  wynikiem 86 pkt;

II miejsce Krzysztof  MARCINIAK z SE i R Policji w Sieradzu wynikiem  85 pkt;

III  miejsce Przemysław KALUPA z ZŻ WP  w Łasku wynikiem 77 pkt;

IV  miejsce  Agnieszka CICHY z ZE i R SW w Sieradzu wynikiem  71  pkt;

V  miejsce  Stanisław  PRZYBYLSKI z  ZŻ WP  w Sieradzu wynikiem 70 pkt;

VI miejsce  Józef  PAZURA z ZŻ WP  w Łasku  wynikiem 68 pkt.

Wyniki strzelających zespołów z karabinka wojskowego – kbk AK:

I  miejsce Sieradz ZŻ WP  zespół nr 1 wynikiem 267  pkt

II miejsce  Sieradz  SE i R Policji   wynikiem  242  pkt

III  miejsce Sieradz ZŻ WP  zespół nr 3  wynikiem  230  pkt;

IV  miejsce ZŻ WP  Koło w Łasku wynikiem  208 pkt

V  miejsce Sieradz ZE i R SW wynikiem 184 pkt;

VI  miejsce Sieradz ZŻ WP  zespół nr 2  wynikiem 127 pkt.

Najlepsze wyniki z karabinka kbk AK indywidualnie uzyskali:

I  miejsce  Henryk  SZLAWSKI z ZŻ WP w Łasku  wynikiem 96 pkt;

II  miejsce  Stanisław  PRZYBYLSKI z ZŻ WP  w Sieradzu wynikiem 93 pkt;

III  miejsce  Robert  ALAGIERSKI  z ZŻ WP w Sieradzu  wynikiem 92 pkt;

IV  miejsce  Roman  ZALARSKI  z ZŻ WP w Sieradzu wynikiem  92 pkt;

V  miejsce  Krzysztof  MARCINIK z SE i R Policji w Sieradzu wynikiem 91 pkt;

VI  miejsce  Kazimierz WIEWIÓRA z ZE i R SW w Sieradzu wynikiem 84 pkt.

Zawodnicy i zespoły zajmujący czołowe miejsca zostali uhonorowani pucharami i dyplomami.


 Opracował M. Frajtak. Zdjęcia J. Dzieszuka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY SŁUŻB MUNDUROWYCH

I ICH SYMPATYKÓW 2023

Jak co roku, tym razem wczesna jesienią, bo 05 października br. spotkaliśmy się tradycyjnie nad rzeką Wartą ,aby wspólnie spędzić to popołudnie, przy z góry zamówionej cieplej choć pochmurnej pogodzie. W festynie wzięli udział członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 1, Koło nr 2 reprezentował kol. Leonard Klimczak, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Więziennej oraz sympatycy naszego festynu.

Głównym organizatorem festynu był Zarząd Rejonowy ZŻWP i Koła w Sieradzu z ich prezesami ppłk Januszem MARCINIAKIEM i ppłk Marianem FRAJTAKIEM. Otwarcia festynu dokonał wymieniony wcześniej Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu wraz z Prezydentem Miasta Sieradza panem Pawłem OSIEWAŁĄ, który przedstawił m.in. sprawę powołania rady seniorów na terenie miasta Sieradza .

Na część sportową festynu złożyły się zabawne konkurencje jak widowiskowy, cieszący się wśród pań rzut wałkiem do manekina zapaśniczego, rzuty lotkami do tarczy, wykonywanie rzutów karnych do mini bramki, rzuty „RINGO” do celu, rzut piłeczką i przechwycenie przez partnera (partnerkę). Po zakończeniu części sportowej, gdzie ogłoszono formalnie wyniki rywalizacji, wszyscy byliśmy wygrani, będąc uśmiechnięci i pogodni z zabawy i rekreacji na świeżym powietrzu. Zespoły biorące udział w festynie otrzymały puchary ufundowane przez Urząd Miasta Sieradz .

Druga cześć festynu przeniosła się do restauracji „Przystań”, gdzie przy oprawie muzycznej, doskonałych humorach bawiliśmy się do późnych godzin popołudniowych.

Festyn został przeprowadzony przy wsparciu finansowym Miasta Sieradz oraz pomocy logistycznej MOSIR SIERADZ za co serdecznie dziękujemy, my aktywni seniorzy mundurowi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA 2023

W dniu 8 maja uczciliśmy 78 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Delegacja ZŻWP z delegacjami  15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i Związku Spadochroniarzy w Sieradzu złożyła patriotyczne wiązanki kwiatów przy tablicy, poświęconej żołnierzom walczących na frontach II wojny światowej, znajdującej się przy Kościele Garnizonowym. Uroczystość celebrował kapelan parafii wojskowej ks. ppłk Tomasz PAROŃ , który wraz z zebranymi odmówił modlitwę za poległych. Cześć ich pamięci!

Opracował M. FRAJTAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE  KOŁA

W dniu 04 maja odbyło się kolejne , 4 w tym roku, zebranie Koła. Gościliśmy w naszym związkowym gronie Prezes Oddziału PTTK w Sieradzu, Panią Wiesławę SUJECKĄ.  Pani Prezes zaprezentowała prelekcję „Dworki szlacheckie na ziemi Sieradzkiej”. Został omówiony zarys historyczny powstawania posiadłości rycerskich, przekształcania się ich w majątki szlacheckie. Pani Wiesława snuła opowieść o dworkach w Tubądzinie, Jasionej, Równej, Kalinowej i Wrzącej. Dworek w Tubądzinie jest dzisiaj oddziałem Muzeum Okręgowego w Sieradzu, a pozostałe w rękach prywatnych właścicieli. Na miesiąc czerwiec została zaplanowana podróż patriotyczno – krajoznawcza, w celu obejrzenia tych dworków.

Opracował  M.  FRAJTAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 MAJA

W 232  rocznicę uchwalenia „Konstytucji Majowej” w Sieradzu jak co roku odbyły się uroczystości poświęcone temu wydarzeniu. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona z tej okazji w „Bazylice Mniejszej”. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz orkiestry, kompanii honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, urzędów i szkół. Na placu przy pomniku marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO odbyły się główne uroczystości. Po odegraniu „Hymnu państwowego” wystąpieniu okolicznościowym przedstawiciela władz samorządowych, został odczytany przez oficera 15 SBWD „Apel Pamięci”, kompania honorowa 15 SBWD oddała salwę honorową. W następnej kolejności delegacje złożyły u stóp pomnika wiązanki kwiatów. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy i Koło w Sieradzu reprezentował w uroczystościach poczet sztandarowy ZR ZŻWP w  składzie kol. Krzysztof KALINOWSKI, Henryk SKORUPA, Wacław JURANIEC. Wiązankę kwiatów u stóp pomnika złożyła delegacja w składzie: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, wiceprezes ZR i Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK, członek Koła ppłk Tadeusz MIEDZIAK. Na zakończenie uroczystości orkiestra OSP w Sieradzu odegrała wiązankę utworów patriotycznych.

                                                                                                                Opracował M. FRAJTAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMARŁ NAJSTARSZY ŻOŁNIERZ GARNIZONU SIERADZ

W dniu 18 marca 2023 w wieku 98 lat zmarł najstarszy żołnierz Garnizonu Sieradz Pan Pułkownik Zygmunt Szwej. Pożegnanie Pana Pułkownika odbędzie się we wtorek o godzinie 15:00 w kaplicy Zakładu Pogrzebowego Dudczak przy ul. Wodnej 5 w Sieradzu. Pogrzeb odbędzie się w dniu 23 marca o godzinie 10:00 na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu. Wyrazy współczucia dla rodziny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ LIKWIDACJĘ SIERADZKIEGO GETTA

W dniu 20 stycznia 2023 roku, na zaproszenie Prezydenta Sieradza delegacja naszego Koła wzięła udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej pomordowanych mieszkańców Sieradza narodowości żydowskiej oraz likwidacji Getta w 1942 roku. Tablica została odsłonięta na Bramie Wejściowej do kościoła św. Stanisława, przed Klasztorem Sióstr Urszulanek przy ulicy Dominikańskiej. Uroczystość rozpoczął przemową Prezes Stowarzyszenia „Strażnicy Pamięci” Paweł Kulig. Po nim głos zabrała Przełożona Klasztoru Sióstr Urszulanek Anna Papież, która zebranym gościom odczytała fragmenty „Kroniki okupacyjnej” siostry Pauliny Anieli Jaskulanki opisujące ostatnie dni i godziny życia społeczności żydowskiej Sieradza w czasie likwidacji w 1942 roku Getta sieradzkiego.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy złożenie wiązanek kwiatów przez zebrane delegacje. Delegacja Koła była w składzie: Włodzimierz ROWIŃSKI, Krzysztof KALINOWSKI, Henryk SKORUPA, Marian FRAJTAK.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAJSTARSZY ŻOŁNIERZ GARNIZONU SIERADZ

W dniu 08 lutego 2023 roku, mieliśmy przyjemność odwiedzić i wręczyć Złoty Medal „Za Wybitne Zasługi dla ZŻ WP”  naszemu koledze pułkownikowi ZYGMUNTOWI SZWEJOWI, który jest najstarszym członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu.

Pułkownik Zygmunt SZWEJ urodził się 1 listopada 1924 r. w Jasieńcu, woj. kieleckie.

Służbę wojskową rozpoczął 05.04.1945 jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Lublinie, którą rozwiązano 05.10.1945 roku. W latach 1945–1947 – podchorąży Oficerskiej Szkoły Łączności (OSŁ) w Zamościu i Sieradzu. Po promocji 13 marca 1947 roku otrzymał przydział do Oficerskiej Szkoły Łączności w Sieradzu na stanowisko kierownika sal służby ruchu .W latach 1950–1956  był wykładowcą i starszym wykładowcą radio i elektrotechniki w szkole oficerskiej w Sieradzu. W 1956 rozpoczął studia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w 1961 roku. Do 1968 roku był radiolinii w 15. Pułku Radioliniowo - Kablowym w Sieradzu ,a od 1968 do 1981 – inżynierem  radiolinii w 15. Brygadzie Radioliniowo – Kablowej w Sieradzu.

Pomimo tak zacnego wieku, umysł płk Zygmunta SZWEJA jest wyjątkowo sprawny. Spotkanie w którym wzięli  udział :Prezydent Miasta Sieradza pan Paweł OSIEWAŁA , koledzy pułkownicy Marian FRAJTAK – Prezes Koła i Janusz MARCINIAK – Prezes ZR upłynęło w miłej, pełnej wspomnień atmosferze. Życzymy wielu lat w zdrowiu i takiej pogody ducha.

Tekst i zdjęcia J. MARCINIAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

I SIERADZKIE IGRZYSKA SENIORÓW

W dniu 3 grudnia w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu odbyły się "I. Sieradzkie Igrzyska Seniorów". Inicjatorem i pomysłodawca w/w przedsięwzięcia jest Ryszard Perka – radny Miasta Sieradza i członek ZŻWP. W igrzyskach wzięli w  niej udział seniorzy z: Stowarzyszenia Przyjaźń, Zakładu Karnego, Policji koło nr 1 i nr 2 oraz naszego koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Nasze koło reprezentowali kol. Irena Machlańska, Krystyna Bednarska ,Marian Frajtak , Marian Śpiewak, Henryk Skorupa, Henryk Bakowicz i Janusz Marciniak.

Igrzyska oficjalnie otworzył Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała, który był fundatorem pucharów. Uczestnicy startowali w pięciu konkurencjach: kopnięcie piłką do bramki, slalom w pijanych goglach, przeciąganie liny, konkurs wiedzy ogólnej oraz taniec. Nasz zespół wygrał dwie konkurencje: przeciąganie liny i konkurs wiedzy ogólnej. Przy sportowej rywalizacji, miłej atmosferze i fajnej zabawie, kończyliśmy te  igrzyska .

Kolejność zwycięzców była następująca :

1. Seniorzy Policji koło nr 1 oraz Seniorzy Stowarzyszenia Przyjaźń;

3. Seniorzy ZŻWP;

4. Seniorzy Zakładu Karnego;

5. Seniorzy Policji koło nr 2.

Wszyscy uczestnicy  na zakończenie igrzysk otrzymali pamiątkowe medale a kapitanowie drużyn odebrali puchary za uczestnictwo.

I już zaczynamy szykować formę na następne  II. Sieradzkie Igrzyska Seniorów. Do zobaczenia za rok.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIA KOŁA ZZ WP

W dniach 03 listopada i 01 grudnia 2022 roku odbyły się kolejne zebrania naszego Kola. W czasie ich trwania zostały wręczone odznaczenia i podziękowania związkowe:

Medal XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wręczono:

- Kol.  MIŁEK Jan

- Kol.  ŚWIĄTEK  Henryk

Podziękowania za działalność w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: Kol. RESZKA Krzysztof, KUSZAK Roman, RUTKOWSKA Grażyna, KOPIŚ Bogusława, ŚNIEG Eugenia, ZALARSKI Roman, ALAGIERSKI Robert, STUDNICKI Jan, GŁOWACKI Antoni

Odbył się pokaz hobbystyczny kol. Krzysztofa KALINOWSKIEGO: „Monety Kolekcjonerskie". Omówiono ponad tysiąc letnią historię monety polskiej; okres denarowy, w średniowieczu okres groszowy i okres złotowy w którym już istniał rozwinięty system pieniężny.

Była też informacja o przebiegu Święta 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w dniu 21 października, mających się odbyć I Sieradzkich Igrzyskach Seniorów w dniu 03 grudnia oraz spotkaniu Świąteczno – Noworocznym w dniu 14 grudnia.

Członkowie Koła z dezaprobatą przyjęli informację o zwiększeniu składki członkowskiej na potrzeby Zarządu Głównego i Zarządów wojewódzkich/Rejonowych. Podjęto decyzję o skierowaniu pisma w tej sprawie do Prezesa Zarządu Głównego ZŻ WP  Pana pułkownika Marka BIELEC.

                                                                                                                 Opracował M. FRAJTAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ

W dniu 29.pażdziernika ,tak jak w latach ubiegłych członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu spotkali się na sieradzkich cmentarzach aby na grobach zmarłych żołnierzy Garnizonu Sieradz zapalić „Znicze Pamięci”. Z każdym rokiem przybywa grobów poległych za "Wolność Naszą i Waszą" w okresie I i II wojny światowej oraz naszych koleżanek i kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę. Na Cmentarzu Komunalnym znicze zapalili: Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz Marciniak, Prezes Zarządu Koła ppłk Marian Frajtak, koleżanki i koledzy: Kazimiera Jabłońska ,Henryk Światek, Krzysztof Kalinowski, Wacław Juraniec, Henryk Skorupa. Na Cmentarzu Katolickim znicze zapalili: Bożena Knap, Wiesława Garbat, Irena Machlańska, Marian Śpiewak, Włodzimierz Rowiński, Henryk Bakowicz i Andrzej Modrzejewski. Ogółem zostało złożonych ponad 160 zniczy z naklejką Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, na grobach i miejscach pamięci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAŹDZIERNIKOWE ZEBRANIE KOŁA

6 października odbyło się kolejne zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Tematem wiodącym był pokaz hobbystyczny kolegi Krzysztofa KALINOWSKIEGO „ORDERY  I  MEDALE  WOJSKA  POLSKIEGO".

Z okazji ukończenia 90 i 80 lat zostali uhonorowani dyplomem pamiątkowym i „Medalem Okolicznościowym ZŻ WP" niżej wymienieni członkowie;

-  Kol. Regina  STASIAK  jubilatka ukończyła  80  lat;

-  Kol. Wacław JURANIEC jubilat ukończył  90  lat;

-  Kol. Henryk  GRZYBKOWSKI jubilat ukończył  80  lat;

-  Kol. Bolesław KRAWCZYK jubilat ukończył  80  lat.

Kolegom nieobecnym na zebraniu wrześniowym zostały wręczone odznaczenia związkowe;

Złoty krzyż z Gwiazdą Związku Żołnierzy wojska Polskiego:

-  Kol.  Piotr  Markiewicz;

Złoty medal XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

-  Kol.  Henryk  GRZYBKOWSKI

-  Kol.  Emil  MAŁOLEPSZY

-  Kol.  Jan  MIŁEK

Prezes ZR kol. Janusz MARCINIAK i Prezes Koła kol. Marian FRAJTAK wręczyli legitymację przyjętemu w szeregi Naszego Koła kol. Stanisławowi  JEZIORSKIEMU.

W dalszej kolejności zebrani zapoznani zostali przez Prezesa Koła z planem przebiegu uroczystości z okazji święta 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w dniu 21 października 2022r. W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych (1 listopada) podobnie jak w latach ubiegłych mamy zamiar na grobach naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów zapalić „Znicze Pamięci”. Prezes Koła omówił przebieg akcji „ZNICZ”. Następne zebranie Koła odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 r.

Opracował  M. FRAJTAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

83 ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU SOWIECKIEGO

17 września Związek Sybiraków w Sieradzu zorganizował uroczystości upamiętniające tamte dni. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Garnizonowym w Sieradzu.

Po zakończeniu mszy zgromadzeni przeszli przed Pomnik Pamięci Zesłańcom Sybiru znajdujący się przy ul. Żwirki i Wigury, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. W uroczystościach uczestniczyli między innymi władze miasta Sieradza, członkowie Związku Sybiraków, dowództwo Brygady z kompanią honorową 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i pocztem sztandarowym, reprezentacje sieradzkich szkół z pocztami sztandarowymi, członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Okolicznościową przemowę wygłosił wiceprezydent Sieradza Rafał MATYSIAK.

Apel Poległych odczytał oficer 15 SBWD ppor. Gerard TOMCZYK, kompania honorowa oddała salwę honorową. Członek Związku Sybiraków, a jednocześnie członek koła ZŻ WP ppłk w st. spocz. Józef SZYMCZAK przekazał sztandar Związku Sybiraków w Sieradzu pocztowi sztandarowemu wystawionemu przez 15BWD, który odprowadził sztandar do Kościoła Garnizonowego, gdzie od tej chwili będzie przechowywany. Na zakończenie uroczystości kwiaty u stóp pomnika złożyli przedstawiciele delegacji biorących udział w uroczystości. Wiązankę od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożył wiceprezes ZR i Prezes Koła ppłk dypl. w st. spocz. Marian FRAJTAK.

Opracował  M. FRAJTAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY
SŁUŻB MUNDUROWYCH I ICH SYMPATYKÓW  SIERADZ 2022

W dniu 15 września od godziny 16.00 na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji i restauracji „Przystań” odbył się po raz kolejny „Festyn Sportowo- Rekreacyjny Służb Mundurowych i Ich Sympatyków" w Sieradzu. W festynie udział wzięli członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła nr.1 i  2, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Wśród gości zaproszonych przybyli wiceprezydent Sieradza Rafał MATYSIAK i proboszcz parafii garnizonowej ks. ppłk Tomasz PAROŃ .

Głównym organizatorem festynu był Zarząd Rejonowy ZŻWP i Koła w Sieradzu z ich prezesami ppłk Januszem MARCINIAKIEM i ppłk Marianem FRAJTAKIEM. Otwarcia festynu dokonał tradycyjnie Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu wraz z pozostałymi prezesami stowarzyszeń: Leonardem KLIMCZAKIEM, Zbigniewem SOŚNICKIM i Piotrem WILCZYŃSKIM.

Na część sportowa festynu złożyły się  zabawne konkurencje jak: rzut wałkiem do celu., rzuty lotkami do tarczy, wykonywanie rzutów  karnych do mini bramki, sztafeta z piłeczkami na łyżce. Przy sportowej rywalizacji, super zabawie, dobrej kondycji fizycznej i śmiechu, kończyliśmy część sportową. Nie było przegranych a wszyscy wygrani. Składy drużyn, gdzie przeważały panie, po zakończeniu rywalizacji sportowej otrzymały pamiątkowe medale i puchary.

Dla wszystkich uczestników festynu przygotowano posiłek, który po ruchu na świeżym powietrzu, wszystkim smakował.

W drugiej części festynu przy tatkach muzyki, bawiliśmy się i tańczyliśmy.

Pamiętając o tym, że 24 września obchodzony jest Dzień Turystyki, Leonard KLIMCZAK wraz komisją przeprowadził  konkurs wiedzy o turystyce i naszym regionie. Zwycięzcą konkursu została nasza koleżanka z koła ZŻWP -  Wiesława GARBAT.

Festyn został przeprowadzony przy wsparciu finansowym Miasta Sieradz, za co serdecznie dziękują organizatorzy i uczestnicy festynu .

Zdjęcia: Zbigniew Dymiński, tekst: Janusz Marciniak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA  08.09.2022r.

W dniu 08 września 2022 roku odbyło się zebranie naszego Koła ZŻ WP. W trakcie jego trwania w imieniu Zarządu Głównego, prezes ZR kol. Janusz MARCINIAK i Prezes Koła kol. Marian FRAJTAK wręczyli wyróżnionym odznaczenia związkowe:

Złoty Medal XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

        Kol. Aleksander  RAWSKI

        Kol. Janusz PIEKŁO

Odznakę Honorową Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

        Kol. Włodzimierz  BORECKI

Brązowy Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

        Kol. Aleksander  RAWSKI

Srebrny Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

        Kol. Władysław  PACEK

Złoty Krzyż  Związku Żołnierzy  Wojska Polskiego

        Kol.  Jan  IGNASZAK

Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

        Kol. Marian FRAJTAK

W trakcie zebrania została omówiona organizacja pikniku Służb Mundurowych zaplanowanego na dzień 15 września. Prowadzący zebranie Prezes Koła Marian FRAJTAK, zapoznał zebranych z dokumentami przysłanymi przez Zarząd Główny. Wśród były :Apel XII Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w dniach 21 – 22 czerwca we Włocławku, uchwała programowa XII Krajowego Zjazdu Delegatów, uchwała składu 7 sędziów SN w sprawie drugiej emerytury, uchwała wraz z załącznikami w sprawie znaków, hymnu oraz oficjalnego ubioru ZŻ WP. Prezes przekazał również informację o działalności Zarządu Koła w okresie wakacyjnym. Członkowie Zarządu brali udział w obchodach kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w obchodach święta Wojska Polskiego, 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wystawialiśmy poczet sztandarowy i składaliśmy wiązanki kwiatów.

                                                                                           Opracował M. FRAJTAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAKACYJNY PIKNIK DLA DZIECI.

W dniu 20 sierpnia 2022 roku przy boisku „Za Szpitalem” odbył się piknik wakacyjny dla dzieci. Został on zorganizowany przez sieradzkie stowarzyszenie sportowe „Wspólnota’, Prezesem jest kol. Ryszard PERKA, oraz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Sieradzu, gdzie Prezesem Zarządu rejonowego jest kol. Janusz MARCINIAK. Na pikniku były dostępne dwa dmuchawce, animatorki z Happy Kids zaplatały warkoczyki, malowały tatuaże, prowadziły gry i zabawy z dziećmi. Wstęp był wolny, wszystko gratis. Został też rozegrany turniej piłki koszykowej 3x3, w którym uczestniczyły cztery drużyny. Za udział w tym turnieju, dla wszystkich uczestników czekał jako pamiątka puchary. W pikniku uczestniczyli również strażacy z OSP Sieradz Męka, którzy zorganizowali pokaz sprzętu strażackiego. Niespodzianką dla uczestników pikniku był poczęstunek w postaci pizzy oraz kupony na kebaby do „Wikinga”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TURNIEJ PIŁKARSKI ORLIKÓW Z OKAZJI ŚWIĘTA WP.

W dniu 13 sierpnia, z okazji Święta Wojska Polskiego, na boisku „Za szpitalem” został zorganizowany mini turniej w piłkę nożną. Organizatorami zawodów byli: Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe Wspólnota oraz Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. W turnieju niestety wzięły udział tylko trzy drużyny, ale i tak naprawdę sama zabawa była najważniejsza. Zespoły, które wzięły udział to: „Osiedle za Szpitalem”, „KS Inter Wożniki” i „GKS Chojne” wszystkie na poziomie grupy Orlik. Dla drużyn za wyniki w rywalizacji zostały przygotowane puchary oraz poczęstunek niespodzianka – pizza. Pierwsze miejsce zajęła drużyna „GKS Chojne”, drugie miejsce drużyna „KS Inter Wożniki” a trzecie Drużyna „Osiedle za Szpitalem”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

APEL XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA PROGRAMOWA XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE  KOŁA

W dniu 05 maja 2022 r. odbyło się kolejne zebranie naszego Koła. Zostały wręczone Złote Medale XL-lecia ZŻ WP kolegom: MARKIEWICZ Piotr, MODRZEJEWSKI Andrzej,  KUJAWIŃSKI Jan, ŚPIEWAK Marian, WIERZBICKI Czesław TUMIELEWICZ Michał. Prezes Koła kol. Marian FRAJTAK wręczył legitymacje członkowskie przyjętym do Związku koleżankom: GRZESIAK Helena, GARBAT Wiesława, BEDNARSKA Krystyna. Uhonorowaliśmy Naszego Jubilata, kol. Czesława WIERZBICKIEGO, który ukończył w kwietniu 80 lat, wręczając  dyplom – podziękowanie oraz Medal Okolicznościowy ZŻ WP.

W dalszej części zebrania dyskutowano nad organizacją podróży patriotyczno – krajoznawczej do Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby oraz organizacją Pikniku Służb Mundurowych, który planowany jest na 15 września 2022 r. Omówiono uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa i ustalono skład delegacji, która w imieniu ZŻ WP złoży kwiaty przed tablicą pamiątkową przy Kościele garnizonowym oraz na cmentarzu Wojennym w Sieradzu. 

Tekst i zdjęcia Marian FRAJTAK.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 MAJA

W 231 rocznicę uchwalenia „Konstytucji Majowej” jak co roku uczestniczyliśmy w uroczystościach poświęconych temu wydarzeniu. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w Bazylice Mniejszej. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz orkiestry, Kompanii Honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, organizacji kombatanckich, żołnierskich, młodzieży szkolnej, mieszkańców Sieradza. Na placu przy pomniku marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO odbyły się główne uroczystości. Po odegraniu „Hymnu Państwowego” głos zabrał Starosta Sieradzki Mariusz BĄDZIOR przypominając historyczne znaczenie uchwalonej pierwszej w Europie i drugiej na Świecie Konstytucji. „Apel Poległych” odczytał oficer 15 SBWD . Kompania Honorowa oddała Salwę Honorową. W następnej kolejności delegacje złożyły u stóp pomnika wiązanki kwiatów. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy i Koło w Sieradzu reprezentował w uroczystościach Poczet Sztandarowy ZR ZŻWP w  składzie kol. Krzysztof KALINOWSKI, Henryk BAKOWICZ, Marian ŚPIEWAK. Wiązankę kwiatów u stóp pomnika złożyła delegacja w składzie: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, wiceprezes ZR i Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK, Prezes SP 15 SBWD ppłk Andrzej DESPUT, Sekretarz SP 15 SBWD mjr Wiesław BEDNARSKI. Na zakończenie uroczystości orkiestra OSP w Sieradzu odegrała wiązankę utworów patriotycznych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODSUMOWANIE  OBCHODÓW  40-LECIA  ZŻ WP  W   SIERADZU

W dniu 31 marca 2022 roku w lokalu „MARUSIA” przy Placu Wojewódzkim odbyło się zebranie integracyjne członków ZŻ WP w Sieradzu. Mieliśmy przyjemność gościć na zebraniu Prezydenta Sieradza, Pana Pawła OSIEWAŁĘ, autora książki „Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 40-lecie na Ziemi Sieradzkiej”, a jednocześnie członka naszego Koła  Ireneusza WOLMANA, Panią Lidię HARASIMOWICZ oraz dyrektora Biblioteki Miejskiej Pana Zbigniewa ŁUCZAKA, którzy włożyli ogrom pracy w zredagowanie tej książki. Prezes Zarządu Rejonowego Janusz MARCINIAK po przywitaniu przybyłych na zebranie, omówił przedsięwzięcia jakie były realizowane w jubileuszowym roku 40-lecia Naszego Związku. W tę wypowiedz włączył się Prezydent,  Pan Paweł  OSIEWAŁA, który wiele ciepłych słów powiedział w aspekcie wydania książki „Związek Żołnierz WP 40-lecie na Ziemi Sieradzkiej”. Prezes Koła Marian FRAJTAK naszym Panią, złożył serdeczne życzenia okazji minionego w tym miesiącu Międzynarodowego Dnia Kobiet. Obaj Prezesi w imieniu Zarządu Głównego ZŻ WP wręczyli obecnym 20 osobom Złoty Medal 40-lecia ZŻ WP, w tym zaproszonym gościom. Wiceprezes Koła Edward SZUBA skierował apel do uczestników zebrania o wsparcie finansowe tabliczki nagrobnej tragicznie zmarłego podczas ćwiczeń „LATO-70” ppor. Jerzego CENTKIEWICZA. W tym apelu wsparł wiceprezesa autor pomysłu Witold SAMBURSKI. W dalszej części zebrania rozważano nad przyszłością Związku, nad działalnością Koła w najbliższych miesiącach, przy elegancko zastawionych stołach.  

Tekst i zdjęcia Marian FRAJTAK.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

APEL

Federacji Stowarzyszeń

Służb Mundurowych RP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PUŁKOWNIK ZYGMUNT SZWEJ

W dniu 14 stycznia 2022 roku, mieliśmy przyjemność odwiedzić i wręczyć Złoty Medal „Za Wybitne Zasługi dla ZŻ WP”  oraz książkę „Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – 40-lecie – na Ziemi Sieradzkiej”, naszemu koledze pułkownikowi ZYGMUNTOWI SZWEJOWI, który jest najstarszym członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu.

Pułkownik Zygmunt SZWEJ urodził się 1 listopada 1924 r. w Jasieńcu, woj. kieleckie.

Służbę wojskową rozpoczął 05.04.1945 jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Lublinie, którą rozwiązano 05.10.1945 roku. W latach 1945–1947 – podchorąży Oficerskiej Szkoły Łączności (OSŁ) w Zamościu i Sieradzu. Po promocji 13 marca 1947 roku otrzymał przydział do Oficerskiej Szkoły Łączności w Sieradzu na stanowisko kierownika sal służby ruchu .W latach 1950–1956  był wykładowcą i starszym wykładowcą radio i elektrotechniki w szkole oficerskiej w Sieradzu. W 1956 rozpoczął studia Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, którą ukończył w 1961 roku. Do 1968 roku był radiolinii w 15. Pułku Radioliniowo - Kablowym w Sieradzu ,a od 1968 do 1981 – inżynierem  radiolinii w 15. Brygadzie Radioliniowo – Kablowej w Sieradzu.

Pomimo tak zacnego wieku, umysł płk Zygmunta SZWEJA jest wyjątkowo sprawny. Spotkanie w którym wzięli udział koledzy pułkownicy: Józef SZYMCZAK, Marian FRAJTAK – Prezes Koła i Janusz MARCINIAK – Prezes ZR upłynęło w miłej, pełnej wspomnień atmosferze. Życzymy wielu lat w zdrowiu i takiej pogody ducha.

Tekst i zdjęcia J. MARCINIAK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WOLONTARIUSZ ROKU 2021

Władze samorządowe miasta Sieradza uhonorowały kilkanaście osób w ramach plebiscytu na „Sieradzkiego Wolontariusza roku 2021”.

Miasto Sieradz ma to ogromne szczęście, że jest tu wiele organizacji pozarządowych i wiele otwartych serc, które chcą działać na rzecz innych. To bardzo cieszy. Na tle województwa jestem liderem w tych działaniach, ponieważ w naszym mieście funkcjonuje ponad 30 organizacji pozarządowych. Bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie – mówił PAWEŁ OSIEWAŁA prezydent Sieradza .

Włodarz Miasta spotkał się z sieradzkimi wolontariuszami z okazji przypadającego 5 grudnia Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz podsumowania akcji "Sieradzki Wolontariusz Roku". Wyróżnienia, które przyznane zostały już dziesiąty raz pozwalają docenić osoby, które bezinteresownie pomagają innym nie licząc na poklask i uznanie.

W gronie wyróżnionych znalazł się nasz kolega ppłk dypl. MARIAN FRAJTAK - wieloletni prezes Koła ZŻWP W Sieradzu, który otrzymał ten tytuł za inicjowanie aktywności fizycznej wśród emerytów i rencistów służb mundurowych. Z wnioskiem do władz samorządowych wystąpił Zarząd Rejonowy ZŻWP w Sieradzu. Gratulujemy tytułu i dalej tak trzymaj kolego Marianie.

Tekst: (http://www.nasze.fm); Janusz Marciniak; zdjęcia Janusz Marciniak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

XII REJONOWY ZJAZD ZŻWP W SIERADZU

W dniu 18 listopada w świetlicy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Września 61 odbył się XII Rejonowy Zjazd ZŻWP w Sieradzu, na którym dokonano podsumowania kadencji 2017 – 2021.

Wśród zaproszonych gości byli: Sekretarz Generalny ZŻWP płk Henryk BUDZYŃSKI, Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Sieradzu podinspektor magister Leonard KLIMCZAK, Prezes Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Pan Piotr WILCZYŃSKI, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Pan Przemysław  WIECZOREK, Wiceprezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz płk Marek LEWANDOWSKI .

Zjazd poprzedziły zebrania sprawozdawczo – wyborcze Kół podległych Zarządowi Rejonowemu, które odbyły się: 22 września w Łasku i 7 października w Sieradzu. W Wieluniu odbyło się 21 października tylko zebrania sprawozdawcze na którym dokonano samo rozwiązania Koło liczyło 6 członków. Z przykrością uczestniczyliśmy w tym zebraniu wraz z kol. Edwardem SZUBĄ i Marianem ŚPIEWAKIEM, ale jak argumentował to Prezes Koła płk Bronisław MORAWIAK, peselu i zdrowia nie da się cofnąć.

Prowadzącym niezwykle sprawnie Zjazd był ppłk dypl. Marian FRAJTAK - wiceprezes ZR ZŻWP w Sieradzu. W Zjeździe uczestniczyło 21 delegatów – koleżanek i kolegów – spośród 22 wybranych na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych poszczególnych kół.

W uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju i funkcjonowania ZŻWP Sekretarz Generalny ZŻWP płk Henryk BUDZYŃSKI wręczył Prezesowi Zarządu Rejonowego w Sieradzu ppłk Januszowi MARCINIAKOWI – Krzyż Komandorski Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Również nasi wypróbowani przyjaciele Związku Pan Leonard KLIMCZAK i Pan Piotr WILCZYŃSKI zostali wyróżnieni medalem 40-lecia ŻŻWP.

XII Zjazd wybrał nowe władze Zarządu Rejonowego ZŻWP oraz delegata na XII Krajowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Prezesem Zarządu Rejonowego został ponownie wybrany ppłk Janusz MARCINIAK;

Wiceprezesem - ppłk dypl. Marian FRAJTAK;

Wiceprezesem/Sekretarzem - ppłk Edward SZUBA;

Skarbnikiem - st. chor. szt. Henryk  BAKOWICZ;

Członkami  Zarządu - st. chor. szt. Jan  IGNASZAK;

                                st. chor. szt. Krzysztof  KALINOWSKI;

                                st. chor. szt. Andrzej  MODRZEJEWSKI;

                                st. sierż.  Ryszard  PERKA;

                                mł. chor.  Włodzimierz  ROWIŃSKI;

                                ppłk  Henryk  SZLAWSKI;

                                mjr  Janusz  WALCZAK.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został mł. chor. Marian ŚPIEWAK, zastępcą – kol. Grażyna RUTKOWSKA oraz członkiem st. chor. sztab. Jan PARTEKA.

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego wybrany został ppłk Jerzy CYGANEK, zastępcą - kol. Irena MACHLAŃSKA i członkinią kol. Bożena KNAP.

Delegatem na XII  Krajowy Zjazd  ZŻWP został wybrany ppłk Janusz MARCINIAK.

Na szczególne słowa uznania i podziękowania zasługuje Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który udostępnił swoje pomieszczenia, gdzie mogliśmy odbyć nasz Zjazd.

Tekst i zdjęcia J. MARCINIAK,  M. FRAJTAK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZABRANIE KOŁA ZŻ WP

W dniu 04 listopada 2021 roku odbyło się kolejne zabranie Koła ZŻ WP. Było ono poświęcone uhonorowaniu naszych koleżanek i kolegów odznaczeniami związkowymi z okazji 40-lecia Związku Żołnierzy WP odznaczeni zostali:

-  odznaką  Honorową „Za Zasługi dla ZŻ WP"

   kol.: Jadwiga KORTYLA, Henryk SKORUPA, Roman ZALARSKI, Czesław STRĘGIEL;

-  brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZŻ WP:

   kol.; Bożena KWIATKOWSKA,  Witold SAMBURSKI;

-  srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZŻ WP:

   kol.: Henryk BAKOWICZ,  Jan KICZYŃSKI,  Leszek  KLUBA;

-  złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZŻ WP:

   kol.: Marian  ŚPIEWAK,  Wacław  JURANIEC;

-  złotym Krzyżem z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻ WP:

   kol.: Krzysztof  KALINOWSKI.

Tekst i zdjęcia  Marian FRAJTAK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

12 PAŹDZIERNIK  2021 ROK

Podobnie jak w latach ubiegłych 12 października w 78 rocznicę pamiętnej bitwy pod Lenino w Kościele Garnizonowym w Sieradzu, gdzie umieszczona jest tablica pamiątkowa poświęconą żołnierzom 1 Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz pamięci. ZŻWP reprezentowali: Prezes ZR ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK, Wiceprezes ZR i Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK, członkowie Koła: koledzy: Stanisław AMROZIAK, Henryk BAKOWICZ, Andrzej MODRZEJEWSKI, Marian ŚPIEWAK, Włodzimierz ROWIŃSKI,

Na zakończenie uroczystości w imieniu Zarządu Głównego ZŻWP, Prezes ZR Janusz MARCINIAK wraz z Prezesem Koła Marianem FRAJTAK wręczyli Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZŻWP” koledze st. chor. szt. w st. spocz. Stanisławowi AMROZIAK oraz książkę „Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – 40-lecie – na Ziemi Sieradzkiej”.

Zdjęcia i tekst: Marian Frajtak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA ZŻWP

Zgodnie z Planem Zamierzeń Koła na rok 2021 w dniu 07 października odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Zebraniu przewodniczył kol Edward SZUBA. Sprawozdanie z działalności Koła w okresie mijającej kadencji  przedstawił Prezes Koła ppłk dypl. w st. spocz.  Marian FRAJTAK,  protokół Komisji Rewizyjnej  przedstawił jej przewodniczący płk w st. spocz.  Piotr MARKIEWICZ. Komisja Rewizyjna w zakończeniu protokołu postulowała  udzielenie Zarządowi Koła absolutorium. Wniosek komisji przyjęty został w głosowaniu jednogłośnie. W dalszej części zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd  Rejonowy ZŻ WP  w Sieradzu. Po pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła przedstawiony został zebranym nowy skład Zarządu. Prezesem Koła wybrany został ponownie ppłk dypl. w st. spocz. Marian FRAJTAK, w skład Zarządu weszli:  ppłk w st. spocz. Edward SZUBA - wiceprezes, st. chor. szt. w st. spocz. Andrzej MODRZEJEWSKI- sekretarz, mł. chor. w st. spocz. Włodzimierz ROWIŃSKI - skarbnik, st. chor. szt. w st. spocz.  Henryk BAKOWICZ, st. chor. szt. w st. spocz. Jan IGNASZAK, st. chor. szt. w st. spocz. Krzysztof  KALINOWSKI, mł. chor. w st. spocz  Marian ŚPIEWAK - członkowie Zarządu.  Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:  płk w st. spocz.  Piotr MARKIEWICZ,  st. chor. w st. spocz. Leszek KLUBA, mjr w st. spocz. Czesław WIERZBICKI.. Na delegatów na Zjazd Rejonowy wybranych zostało 18 członków Koła. W trakcie zebrania wyróżnieni zostali listami gratulacyjnymi i medalami okolicznościowym, jubilaci kończący 80 lat: mjr w st. spocz. Marian JAKUBOWSKI oraz ppłk w st. spocz Roman KUSZAK. Wręczono też legitymacje członkowskie nowo przyjętym członkom Koła: Pani ANTOSZCZYK Teresa, Pani KNAP Bożena, Pani MAKOWSKA Jadwiga oraz szer. rez. WYPYCH Zbigniew. Na zakończenie zebrania sprawozdawczo – wyborczego przyjęto uchwałę, która wytycza zasadnicze kierunki działania Koła w nowej kadencji 2021 – 2025.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY SŁUŻB MUNDUROWYCH 2021

W dniu 23 września o godziny 16.00 na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji i restauracji „Przystań” odbył się po raz kolejny „Festyn Sportowo- Rekreacyjny Służb Mundurowych i Ich Sympatyków„ w Sieradzu. W festynie udział wzięli członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła nr 2, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Głównym organizatorem festynu był Zarząd Rejonowy ZŻWP i Koła w Sieradzu z ich prezesami ppłk Januszem MARCINIAKIEM i ppłk  Marianem FRAJTAKIEM. Otwarcia festynu dokonał wymieniony wcześniej Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu wraz z pozostałymi prezesami stowarzyszeń: Leonardem KLIMCZAKIEM i Piotrem WILCZYŃSKIM, który powitali zebranych i przedstawił planowany przebieg festynu.

Na część sportową festynu złożyły się zabawne konkurencje jak: rzut wałkiem do celu, rzuty lotkami do tarczy, wykonywanie rzutów karnych do mini bramki, rzuty „RINGO” do celu.

Przy sprzyjającej pogodzie, dobrych humorach i dobrej kondycji fizycznej, śmiechu i miłej zabawy nie było końca. Nie było przegranych, a byliśmy wszyscy wygrani. Składy drużyn, gdzie przeważały panie, po zakończeniu rywalizacji sportowej otrzymały pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe.

Dla wszystkich uczestników  festynu w trakcie jego trwania przygotowano posiłek, który po ruch na świeżym powietrzu wszystkim smakował.

Jako, że 24 września obchodzony jest Dzień Turystyki, festyn poprzedzony został zwiedzaniem najciekawszych miejsc Sieradza. Przewodnikiem była Pani Wiesława SUJECKA - Prezes Oddziału PTTK w Sieradzu.

Festyn został przeprowadzony przy wsparciu finansowym Miasta Sieradz, za co raz jeszcze dziękujemy.

Zdjęcia i tekst: Janusz Marciniak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZŻWP W ŁASKU

Koło ZŻWP w Łasku zainaugurowało w dniu 22 września br. zebrania sprawozdawczo – wyborcze w Zarządzie Rejonowym w Sieradzu. Zebranie otworzył dotychczasowy prezes Koła kol. Janusz Walczak, który po powitaniu uczestniczącego w zebraniu Prezesa Zarządu Rejonowego kol. Janusza Marciniaka, poprosił zebranych o odśpiewaniu pieśni ZŻWP a następnie uczczenie chwilą ciszy koleżanek i kolegów którzy w okresie kadencji odeszli na wieczną wartę. Następnie wręczono legitymację nowemu koledze ppłk Piotrowi Drozd.

Zebrani powierzyli prowadzenie dalszej części zebrania kol. Andrzejowi Sabeli, z którego to zadania wywiązał się wzorowo, prowadząc je sprawnie i terminowo. Prezes Koła kol. Janusz Walczak przedstawił sprawozdanie za lata 2016 - 2021, w którym podziękował władzom samorządowym za wsparcie lokalowe w tym Pani Wesołowskiej – byłej staroście łaskim oraz burmistrzowi Łasku Panu Szkudlarkowi. Wskazał na malejącą liczbę członków; w 2017 roku było 46 członków, a w 2021 roku koło liczy 38 członków.

Podczas jawnego głosowania wybrano nowy zarząd, komisję rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Rejonowy.

Prezesem koła w Łasku został wybrany kol. ppłk Henryk Szalewski, zastępcą dotychczasowy prezes kol. mjr Janusz Walczak, kol. chor. Andrzej Stec sekretarzem, kol. kpt. Przemysław Kalupa skarbnikiem. Członkami zarządu zostali wybrani kol. ppłk Stanisław Bartoszewicz i kol. st. chor. szt. Jan Parteka.

Komisja rewizyjna wybrana w składzie kol. ppłk Stanisław Banach – przewodniczący, kol mjr Zygmunt Rełkowski, kol. ppłk Piotr Drozd i kol. st. chor. Stefan Maciaszczyk.

Delegatami na XII Rejonowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, który zaplanowano na drugą dekadę listopada br. W Sieradzu zostali koledzy ppłk Henryk Szalewski, ppłk Jerzy Cyganek, mjr Janusz Walczak, st. chor. szt. Jan Parteka.

Podczas zebrania zaprezentowano nowo wydaną książkę Ireneusza Wolmana pt. ”Związek Żołnierzy Wojska Polskiego na Ziemi Sieradzkiej. 40 – lecie 1981 – 2021. Historia i współczesność”

Tekst i zdjęcia Janusz Marciniak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

z zawodów strzeleckich o „Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i  Prezesa

Zarządu Rejonowego ZŻ WP w Sieradzu” z okazji Święta Wojska Polskiego

i rocznicy Września 1939 roku .

 

W dniu 15. 09. 2021 r. na strzelnicy „SHOTBOM” w Łasku - Kolumnie odbyły się zawody strzeleckie z pistoletu sportowego „Margolin”, w których wzięły udział 3 osobowe zespoły z n/w organizacji:

1.     Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻ WP) Koło w Łasku;

2.     Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji(SE i R P ) w Kaliszu zespół  nr 1;

3.     Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji  w Kaliszu zespół  nr 2;

4.     Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej (ZE i R SW) w Sieradzu;

5.     Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji w Zduńskiej Woli zespół nr 1;

6.     Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji w Zduńskiej Woli zespół nr 2;

7.     Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji Koło Miejskie w Łodzi;

8.     Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy i Koło w Sieradzu – 4 zespoły.

 

Wyniki jedenastu (11) strzelających zespołów z pistoletu sportowego „Margonin”:

I     miejsce Kalisz SE i R P zespół nr 2 wynikiem  269/300 pkt;

II    miejsce Sieradz ZŻ WP  zespół nr 1 wynikiem 257/300 pkt;

III   miejsce Zduńska Wola SE i R P zespół nr 2 wynikiem 241/300 pkt;

IV  miejsce Kalisz SE i R P zespół nr 1 wynikiem 241/300 pkt;

V   miejsce Łódź SE i R P Koło Miejskie wynikiem 233/300 pkt;

VI  miejsce Sieradz ZE i R SW  wynikiem 229/300 pkt;

VII  miejsce Zduńska Wola SE i R P zespół nr 1 wynikiem 217/300 pkt;

VIII miejsce Sieradz ZŻ WP zespół nr 3 wynikiem 207/300 pkt;

IX   miejsce Łask  ZŻ WP    wynikiem 203 pkt;

X    miejsce  Sieradz  ZŻ WP  zespół nr 2 wynikiem 189/300 pkt;

XI   miejsce Sieradz ZŻ WP  zespół nr 4  wynikiem 158/300 pkt.

 

Najlepsze wyniki z pistoletu  indywidualnie uzyskali:

I       miejsce Artur ADAMKIEWICZ  z SE i R P w Kaliszu wynikiem 95/100 pkt;

II      miejsce Krzysztof  OGRACZYK  z SE i R P  w Łodzi wynikiem  90/100 pkt;

III-IV miejsce  Agnieszka CICHY z ZE i R SW w Sieradzu wynikiem 90/100 pkt;

III-IV miejsce  Roman  ZALARSKI z ZŻ WP w Sieradzu wynikiem 90/100 pkt;

V     miejsce  Marian  RESTERNY SE i R P  w Zduńskiej Woli wynikiem 89/100 pkt;

VI    miejsce  Robert  ALAGIERSKI ZŻ WP  w Sieradzu wynikiem 89/100 pkt;

VII    miejsce  Stanisław KRAWCZYK SE i R P w Kaliszu wynikiem 89/100 pkt;

VIII   miejsce  Wojciech  WAJGIELT  SE i R P w Kaliszu wynikiem  87/100 pkt;

IX     miejsce  Kazimierz  PAWLICZAK  SE i R P w Kaliszu  wynikiem 85/100 pkt;

X      miejsce  Zbigniew  NOWAK  SE i R P w Zduńskiej Woli wynikiem  85/100 pkt.

 

Spośród uczestników strzelających poza konkursem najlepszy wynik uzyskał:

Prezes SE i R P w Zduńskiej Woli – PŁUCIENNIK Andrzej  92/100 pkt.

 

Zawodnicy, którzy uzyskali czołowe miejsca zostali wyróżnieni pucharami, medalami i dyplomami, które wręczyli wiceprezydent Miasta Sieradza Rafał Matusiak, prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk rez. Janusz Marciniak oraz prezes koła ZŻWP w Sieradzu ppłk w st. spocz. Marian Frajtak .

Zawody były współfinansowane ze środków  Urzędu Miasta Sieradza .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Jak co roku 15 sierpnia uczestniczymy w obchodach Święta Wojska Polskiego z udziałem naszej delegacji i pocztu sztandarowego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele garnizonowym, którą celebrował ks. ppłk Tomasz Paroń. Po zakończeniu mszy zgromadzone delegacje, zaproszeni goście, poczty sztandarowe i mieszkańcy przemaszerowali przed pomnik Bitwy Warszawskiej, gdzie w obecności kompanii honorowej 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, pocztów sztandarowych odbył się uroczysty apel. W trakcie uroczystości odczytano Apelu Pamięci, kompania oddała salwę honorowa i złożono wiązanki kwiatów przed pomnikiem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ EMERYTÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH
 W ARMWRESTLINGU (SIŁOWANIU NA RĘKĘ)

W dniu 14 sierpnia 2021 roku odbył się Ogólnopolski Otwarty Turniej Emerytów Służb Mundurowych w Armwrestlingu zorganizowany dla uczczenia Święta Wojska Polskiego. Zawody zostały przygotowane przez sieradzkie stowarzyszenie sportowe „Wspólnota” wraz ze ZŻWP ZR Sieradz; komandorem turnieju był ppłk rez. Janusz Marciniak.

W zawodach mogli wziąć udział tylko zawodnicy posiadający legitymację emeryta lub rencisty służb mundurowych. Dodatkowo został rozegrany turniej siłowania na rękę w kategorii Open kobiet. Na zwycięzców walk czekały puchary, które wręczał między innymi Mariusz Wrąbel mistrz świata w siłowaniu na rękę oraz Prezydent Sieradza Pan Paweł Osiewała.

Uczestnicy biorący udział wywodzili się ze związków Wojska Polskiego i Policji reprezentujących miasta; Gołdap, Reda, Jaworzno, Sieradz i Zduńska Wola .

Zwycięzcy otrzymali puchary, medale ufundowane przez Prezydenta Miasta Sieradza, Dyrektora MOSiR Sieradz, Prezydenta Federacji Armwrestling Polska. Kto wygrał, kto przegrał? To nie istotne liczyła się dobra zabawa i taka była.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

Jak co roku, 8 maja uczciliśmy 76 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Delegacja ZŻWP z pocztem sztandarowym wraz z przedstawicielami Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP i Związku Spadochroniarzy złożyła wiązanki patriotyczne przy tablicy, poświęconej żołnierzom walczących na frontach II wojny światowej, znajdującej się przy Kościele Garnizonowym. Następnie udaliśmy się na cmentarz wojenny, gdzie nasi członkowie Związku oddali hołd żołnierzom, którzy zginęli w czasie działań wojennych. Cześć ich pamięci!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

76 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

Na cmentarzu wojennym przy ulicy Wojska Polskiego, miała miejsce skromna uroczystość z okazji 76 rocznicy wyzwolenia Sieradza spod okupacji hitlerowskiej. Uroczystość zorganizował Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  W uroczystości uczestniczyli między innymi: starosta powiatu sieradzkiego Pan Mariusz Bądzior, przedstawiciele sieradzkiego Bractwa Kurkowego i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmarł śp. Zbigniew TUMIELEWICZ

W dniu 11.12.2020r. zmarł nasz kolega śp. major Zbigniew TUMIELEWICZ.

Urodził się 26 lutego 1947 roku w Radestowie woj. świętokrzyskie. W 1968 roku po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu, na stałe związał się z Sieradzką Brygadą.  Rozpoczął służbę jako dowódca stacji, następnie d-ca plutonu, technik kompanii, by w 1983 roku objąć stanowisko d-cy kompanii. Od 1988 roku do zakończenia służby w 1999 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy batalionu - szefa służb technicznych, a następnie szefa logistyki.

W 2000r. wstąpił w szeregi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, aktywnie włączając się w prace koła i Zarządu Rejonowego, pełniąc funkcję wiceprezesa. Był naszym rzecznikiem i fotografem, pisząc artykuły do prasy i na stronę internetową ZŻWP. Za swoja służbę i pracę społeczną wyróżniony został m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym medalem za zasługi dla obronności kraju, złotym medalem za zasługi dla ZŻWP, a w 2018 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Gwiazdą ZŻWP.

Do ostatnich chwil pracował aktywnie dla Związku i w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej. Będzie mam Ciebie Zbyszku brakować. Spoczywaj w pokoju

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16 grudnia o godzinie 14.00 w Kościele Garnizonowym, a następnie na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ

Każdego roku w okresie Wszystkich Świętych odwiedzaliśmy groby naszych Koleżanek i Kolegów, którzy spoczywają na sieradzkich cmentarzach, aby wspomnieć ich obecność wśród nas i zapalić znicz na ich grobach.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację wielkości zachorowań na COVID-19, Zarząd Rejonowy i Koło  ZŻWP w Sieradzu podjęło decyzję, aby ograniczyć się do symbolicznego zapalenia zniczy przy Krzyżach cmentarnych oddając cześć wszystkim tam pochowanym Koleżankom i Kolegom oraz na mogiłach żołnierzy walczących o Wolność Waszą i Naszą z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej oraz miejscach pamięci.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY SŁUŻB MUNDUROWYCH 2020

W dniu 24 września na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się Festyn Sportowo- Rekreacyjny Służb Mundurowych w Sieradzu. W festynie udział wzięli członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła nr. 1 i 2, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Rejonowego w Sieradzu. Głównym organizatorem festynu był Zarząd Rejonowy ZŻWP i Koła w Sieradzu z ich prezesami ppłk Januszem MARCINIAKIEM i ppłk dypl. Marianem FRAJTAKIEM na czele. Otwarcia festynu dokonał wymieniony wcześniej Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu, który powitał zebranych i przedstawił planowany przebieg festynu. W punkcie pierwszym wręczone zostały odznaczenia nadane przez Zarząd Główny ZŻWP. Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” odznaczony został Pan Ryszard PERKA członek Koła ZŻWP i Radny Miasta Sieradza, „Medalem Okolicznościowym ZŻWP” odznaczony został Prezes SE i RP Koło nr.1 Pan Zbigniew SOŚNICKI. W szeregi członków Koła ZŻWP przyjęty został  Władysław SURMACZ. Medale i Legitymację wręczyli prezesi ZR i Koła ZŻWP. Na pozostałą część festynu złożyły się zawody poszczególnych drużyn w następujących konkurencjach:1. Rzut wałkiem do celu.2. Rzuty karne do mini bramki. 3. Rzuty „RINGO” do celu, 4. Bieg wahadłowy z piłeczkami na tacy, 5. Rzuty lotkami do tarczy. Poszczególne konkurencje wygrały drużyny: konkurencja nr. 1 - drużyna SE i RP Koło nr.2, nr.2 – drużyna SE i RP Koło nr. 2,  3 – drużyna SE i SW,  4 – drużyna SE i RSW , 5 – drużyna SE i RP Koło nr. 1.  Na zakończenie festynu wszystkie drużyny nagrodzone zostały Pucharami Pamiątkowymi a wszyscy zawodnicy Medalami. Puchary i medale wręczali obecny Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji Pan Piotr ISZCZEK, były Dyrektor MOS i R  Pan Władysław MACIEJEWSKI, Radny Miasta Sieradza Pan Ryszard PERKA, Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP w Sieradzu ppłk dypl. Marian FRAJTAK. Wszyscy uczestnicy festynu w trakcie jego trwania mogli raczyć się pyszną grochówką przygotowaną przez „Restaurację PRZYSTAŃ” na terenie której odbył się festyn.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE ZARZĄDU REJONOWEGO I KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 10 września na Strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Okręglicy zgodnie z „Planem Zamierzeń Zarządu Rejonowego ZŻWP na rok 2020 odbyły się zawody strzeleckie o „Puchar Prezydenta Miasta Sieradza”, równocześnie odbyły się też zawody o „Puchar Prezesa Koła ZŻWP w Sieradzu”. Głównymi organizatorami zawodów byli prezesi Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes sieradzkiego Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. Zawody zorganizowane zostały z okazji  Święta Wojska Polskiego. Zawody zorganizowane zostały dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Sieradza w ramach realizacji zadania publicznego. W zawodach wzięły udział trzyosobowe zespoły z ZŻWP w Łasku, 4 zespoły ZŻWP z Sieradza, zespół ZŻWP z Pleszewa, zespół  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji z Sieradza, 2 zespoły SE i RP ze Zduńskiej Woli, 2 zespoły SE i RP z Kalisza, zespół Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Więziennej z Sieradza, zespół ze Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Dowodzenia. Zawody w broń, pistolety GLOCK 17 i amunicję oraz prowadzenie zabezpieczali członkowie strzelnicy „BUNKIER” w Zduńskiej Woli. Sędziował zawody mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. W zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza indywidualnie najlepsi byli: I miejsce z wynikiem 93/100 pkt. zajął Zbigniew KAPKOWSKI ze SE i RP z Kalisza, miejsce II – Włodzimierz ROWIŃSKI ZŻWP Sieradz 91/100pkt. miejsce III – Bogdan KRAWCZYK SE i RP Kalisz 90/100 pkt. Drużynowo I miejsce zajął zespół ZŻWP w Sieradzu w składzie Piotr MARKIEWICZ, Robert ALAGIERSKI, Roman ZALARSKI SUMĄ 260/300 pkt., miejsce II zespół SE i RP Kalisz 255/300 pkt. w składzie: Kazimierz PAWLICZAK, Bogdan KRAWCZYK, Zbigniew KAPKOWSKI, miejsce III zespół ZŻWP Łask 253/300 pkt. w składzie: Janusz WAWRZONKOWSKI, Leszek POLIT, Przemysław KALUPA. W zawodach o Puchar Prezesa Koła miejsce I zajął Włodzimierz ROWIŃSKI 91/100 pkt., miejsce II Roman ZALARSKI 90/100 pkt., miejsce III Robert ALAGIERSKI 88/100 pkt. W trakcie zawodów uczestnicy mieli dostęp do gorącej kawy i herbaty oraz żurku z wkładką kiełbasy. W związku z innymi obowiązkami na zakończenie zawodów nie dotarł Prezydent Miasta. Puchary i medale zwycięskim zawodnikom i drużynom wręczył Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK a w Kole Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. W trakcie zawodów Prezes SE i RP w Sieradzu Leonard KLIMCZAK wręczył Prezesowi Koła ZŻWP w Sieradzu ppłk dypl. Marianowi FRAJTAKOWI Dyplom i Odznakę „Za Zasługi, Za Aktywną i Pełną Poświęcenia Pracę Na Rzecz Środowiska Emerytów i Rencistów Policyjnych”.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CZŁONKOWIE I SYMPATYCY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Znamy wyniki pierwszej tury wyborów na urząd Prezydenta RP. Nie dla wszystkich są one satysfakcjonujące. Wybór, w drugiej turze, będzie łatwiejszy, będziemy wybierać spośród dwóch kandydatów. To będzie wybór każdego z nas. Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP nie będzie nikomu narzucać określonych zachowań wyborczych. Mamy jednak obowiązek zwrócenia uwagi na istotne okoliczności poprzedzające akt wyborczy.

Wynik wyborów będzie miał istotne znaczenie dla osób objętych lub zagrożonych postanowieniami ustawy represyjnej. Według apologetów tej ustawy, proces „wymierzana sprawiedliwości” jeszcze się nie zakończył. Przypomnijmy sobie, co o naszych sprawach mówili i mówią, nie tylko kandydaci, lecz przede wszystkim ich zaplecza polityczne. Pamiętajmy, kto popierał nasze postulaty, kto je lekceważył, a także, kto traktował nas, jako ludzi gorszej kategorii. Nie gódźmy się na dzielenie nas na lepszych i gorszych Polaków.

Musimy myśleć racjonalnie. Nie wolno nam zaklinać rzeczywistości. Porzućmy malkontenctwo. To nie czas na grymasy i wzajemne żale z przeszłości. Kampania wyborcza to nie okres kontestacji i emigracji wewnętrznej. To czas podejmowania decyzji o naszej przyszłości.

Nie wolno nam nie zauważać prób fałszowania wyników wyborczych w pierwszej turze. Pozbawienie części naszych rodaków za granicą możliwości oddania głosu jest wymowne. Cel tych działań powinien być jasny dla każdego. Dlatego musimy patrzeć organizatorom wyborów i liczącym głosy na ręce. Sprawdzajmy dokładnie karty do głosowania, nie dajmy pretekstu uznania naszego głosu za nieważny. Zgłaszajmy pełnomocnikom wyborczym swój akces na mężów zaufania. Czuwajmy nad przebiegiem głosowania i liczenia głosów, również jako społeczni obserwatorzy wyborów.

Nasz osobisty udział w wyborach nie wystarczy. Przekonujmy nie tylko nasze rodziny, lecz także ludzi z naszego otoczenia oraz bliższych i dalszych znajomych do głosowania na kandydata, któremu są bliskie nasze sprawy, na kandydata, który mówi o przyszłości, a nie ciągle odwołuje się do przeszłości, na kandydata, który stara się przekonać wyborców, a nie krzyczy na nich. Uruchommy wszelkie możliwe kanały porozumiewania się i wzajemnego komunikowania.

Pamiętajmy liczyć się będzie każdy głos. O wygranej może zadecydować niewielka ich liczba. Zróbmy wszystko, aby ich nie zabrakło.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Nie traćmy nadziei na sukces wyborczy. Nic nie przychodzi łatwo, ale dajmy z siebie wszystko, na co nas stać. Działając w ten sposób będziemy mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku, tak wobec samych siebie, jak i naszych bliskich, których przyszłość nie może być nam obojętna.

Wybory, w których będziemy uczestniczyć, są przełomowe. Na dekady zadecydują one o przyszłości naszego kraju. Na szali leży też nasz los! Dzień 12 lipca 2020 r. musi być dniem naszego zwycięstwa.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

75 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

8 maja przypada 75 rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W Sieradzu przy Kościele Garnizonowym odbyła się skromna uroczystość aby uczcić tak ważną dla naszego narodu rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wspólnie z Zarządem Rejonowym i Kołem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu zorganizowały skromną uroczystość aby upamiętnić tamto wydarzenie.

Przed  Kościołem Garnizonowym spotkały się delegacje  w/w związków, sieradzkiego oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy i przedstawicielka Hufca Sieradz.

Ppłk rez. Janusz MARCINIAK powitał uczestników uroczystości i po  krótkim przedstawieniu historii walk żołnierzy polskich na frontach Europy i Świata, delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET W SIERADZKIM KOLE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 5 marca odbyło się kolejne zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu. Zebranie poświęcone zostało naszym członkiniom z okazji „Dnia Kobiet”, święto kobiet obchodzone w dniu 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet, święto obchodzone jest od 1910 roku. „Dzień Kobiet” jako święto stał się szczególnie popularny w okresie PRL. Podobnie jak wtedy i dziś jest szczególna okazja do obdarowania naszych pań kwiatami i słodyczami. Dlatego też marcowe zebranie odbyło się w Restauracji „MARUSIA”. Życzenia z okazji ich święta złożył Prezes Koła ZŻWP w Sieradzu ppłk dypl. Marian FRAJTAK. W trakcie uroczystości zebrani mogli wymienić się swoimi doświadczeniami, poglądami i skosztować smacznych ciast i owoców oraz raczyć się winkiem własnej produkcji o które zadbali oczywiście panowie.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ZŻWP

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku pierwsze zebranie Koła odbywa się w miesiącu lutym. Tegoroczne odbyło się 6 lutego. Pierwsze zebrania w roku poświęcone są przedstawieniu przez Zarząd Koła sprawozdania z działalności w roku ubiegłym oraz zamierzeniom na rok bieżący. Zebranie poprowadził Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK, który w pierwszym punkcie przedstawił „Sprawozdanie z działalności Koła w roku 2019” i dane o związku wymagane przez GUS oraz „Sprawozdanie o przychodach i wydatkach„. W następnym punkcie przedstawiony został „Preliminarz finansowy na rok 2020”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła płk Piotr MARKIEWICZ przedstawił protokół z kontroli działalności Koła w roku ubiegłym i wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Po przedstawieniu sprawozdań Prezes Koła zapoznał zebranych z „Ramowym planem zasadniczych zamierzeń Koła na rok 2020”. Zarówno przedstawione sprawozdania jak i ramowy plan zamierzeń zostały podane pod głosowanie i przyjęte zostały jednogłośnie. W pozostałej części zebrania omówione zostały sprawy odpisu 1% podatku na rzecz związku oraz organizacja zebrania w miesiącu marcu w dniu 5 poświęconemu naszym członkiniom z okazji „Dnia Kobiet”. Zebranie to planowane jest w Restauracji „MARUSIA” o godz. 17-ej. Kolejne posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się w dniu 26 lutego o godz. 10-ej w siedzibie związku.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

75 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

23 stycznia w 75 Rocznicę Wyzwolenia Sieradza jak w latach poprzednich delegacja Koła i Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego o godz. 12-ej stawiła się na Cmentarzu Wojennym z okresu II Wojny Światowej poświęconemu pamięci żołnierzom Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku i Żołnierzom Armii Czerwonej poległych w styczniu 1945 roku. Niestety okazało się, że uroczystości odbyły się godzinę wcześniej o czym nie zostaliśmy poinformowani. W związku z powyższym delegacja w składzie: Prezes ZR ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK, członek Zarządu Koła st. chor. szt. Krzysztof KALINOWSKI, członek Koła st. chor. szt. Jan IGNASZAK złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową. Do delegacji ZŻWP dołączył Prezes Sieradzkiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego ppłk Józef ZAWADZKI, również nie powiadomiony o właściwym terminie uroczystości.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE NOWOROCZNE

Nowy Rok 2020 sieradzkie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego rozpoczęło Spotkaniem Noworocznym, które odbyło się w dniu 8 stycznia w restauracji „MARUSIA”. Na spotkanie przybyli w licznym gronie członkowie Koła oraz zaproszeni goście w osobach: Prezes sieradzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Koła nr. 2 Leonard KLIMCZAK, członek Zarządu Koła nr. 1 Sławomir ŚWIĄTEK, Prezes Koła SEiRP w Zduńskiej Woli Andrzej PŁÓCIENNIK oraz Prezes sieradzkiego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Piotr WILCZYŃSKI. Zebranych powitał i złożył Życzenia Noworoczne Prezes Koła ZŻWP w Sieradzu i Gospodarz spotkania ppłk dypl. Marian FRAJTAK. W trakcie spotkania Prezes ZEiRSW Piotr WILCZYŃSKI wręczył Prezesowi Koła Marianowi FRAJTAKOWI Medal Pamiątkowy o treści: „Z OKAZJI JUBILEUSZU 20 LAT KZEiRSW Z PODZIĘKOWANIAMI ORAZ WYRAZAMI SZACUNKU I UZNANIA DLA KOŁA ZŻWP W SIERADZU” przyznanego przez Przewodniczącego ZG KZEiRSW Janusza KWIETNIA. Nie zabrakło również okazji do wymiany poglądów oraz zabawy przy muzyce z dawnych lat. Chętnych do zabawy nie brakowało ponieważ w spotkaniu oprócz Pań członkiń naszego związku wzięło udział wiele małżonek naszych członków.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP

Ostatnie w tym roku zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu odbyło się w dniu 5 grudnia. W porządku zebrania znalazły się między innymi: zapoznanie z dokumentami otrzymanymi z Zarządu Głównego dotyczącymi warunków prenumeraty GWiR  (Zarząd wycofał się z opłaty za przesyłkę) i powołaniu Pełnomocnika ZR do współpracy z FPE i RW. Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK przedstawił następnie informację o opłaceniu składek członkowskich w roku bieżącym. Składki opłaciło 92% członków Związku. W następnym punkcie zebrania omówiona została sprawa organizacji „Spotkania Noworocznego”. Zebranie ustaliło, że Spotkanie odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 roku, o godz. 17-ej w Restauracji „MARUSIA”. Opłata wynosi: członkowie i członkinie Związku – 50 pln. Pozostali – 60 pln. Zapisy i wpłaty przyjmuje skarbnik Koła kol. Włodzimierz ROWIŃSKI do końca grudnia 2019 roku. Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK zapoznał zebranych z tematyką i przebiegiem Posiedzenia Zarządu Rejonowego, które odbyło się w dniu 4 grudnia. Rozporządzenie MON ustaliło „Dzień Rezerwisty” na dzień 10 października. Następne posiedzenie Zarządu Koła w dniu 18 grudnia 2019 roku, następne zebranie Koła odbędzie się w dniu 6 stycznia 2020 roku na ulicy Bohaterów Września.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

JUBILEUSZ PUŁKOWNIKA ZYGMUNTA SZWEJA

W dniu 18 listopada br. mieliśmy przyjemność odwiedzić i złożyć życzenia naszemu dostojnemu jubilatowi pułkownikowi ZYGMUNTOWI SZWEJOWI, który jest najstarszym członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu. Pułkownik Zygmunt SZWEJ urodził się 1 listopada 1924 r. w Jasieńcu, woj. kieleckie.

Przebieg służby 05.04.1945 - 05.10.1945 – podchorąży Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Lublinie, 1945–1947 – podchorąży OSŁ w Sieradzu, 1947–1949 – kierownik sal służby ruchu w OSŁ w Sieradzu, 1950–1956 – wykładowca i starszy wykładowca radio i elektrotechniki w szkole oficerskiej w Sieradzu, 1956-1961 – słuchacz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, 1961–1968 – inżynier radiolinii w 15. PRLK w Sieradzu, 1968–1981 – inżynier radiolinii w 15. BRLK w Sieradzu.

Pomimo tak zacnego wieku, umysł płk Zygmunta SZWEJA jest wyjątkowo sprawny. Spotkanie z Jubilatem w którym wzięli udział pułkownicy: Marek LEWANDOWSKI, Józef SZYMCZAK, Marian FRAJTAK i Janusz MARCINIAK upłynęło w miłej, pełnej wspomnień atmosferze.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W DNIU 07.11.2019

W dniu 7 listopada odbyło się kolejne zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu. Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. Po przyjęciu porządku zebrania Prezes podsumował akcję „Znicz Pamięci” dziękując uczestnikom akcji za ich zaangażowanie. W następnym punkcie zebrania zapoznał uczestników z dokumentami otrzymanymi z Zarządu Głównego były to: „Uchwała 7/X/2019 ZG ZŻWP z dnia 24.09.2019 w sprawie uruchomienia akcji „Odwiedź kolegę, koleżankę”, „Uchwała 10/X/2019 ZG ZŻWP z dnia 24.09.2019 w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na potrzeby Zarządu Głównego i ZW/ZR na rok 2020.”oraz z warunkami prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty na rok 2020. Koszt prenumeraty „GWiR” na rok 2020 wynosi:

1 egzemplarz – 10 zł;

2 – 3 egzemplarze – 8 zł;

4 egzemplarze i więcej -  7 zł;

koszt wysyłki – 48 zł.

W trakcie  zebrania została przyjęta uchwała Koła o wysokości składki członkowskiej na rzecz Koła, składka pozostała na dotychczasowej wysokości. W sprawach  różnych przypomniano termin następnego zebrania nadzień05.12.2019r. Posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się w dniu 26 listopada 2019r. w siedzibie Zarządu. Ustalono także, że w styczniu2020 roku zorganizowane zostanie podobnie jak w latach ubiegłych „Spotkanie Noworoczne”.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZNICZE PAMIĘCI

31 października, podobnie jak w latach ubiegłych spotkaliśmy się na sieradzkich cmentarzach by zapalić „Znicze Pamięci” na grobach naszych zmarłych kolegów z okazji Święta Zmarłych. Znicze zapalono nie tylko na grobach naszych zasłużonych członków ale na wszystkich żołnierzy służących w naszej 15 SBWD /15 SBRLK/ ale także innych. Na Cmentarzu Komunalnym znicze zapalali: kol. Janusz Marciniak, Marian Frajtak, Adam Łochowski, Zbigniew Tumielewicz, Krzysztof Kalinowski, Wacław Juraniec, Henryk Skorupa i Henryk Świątek. Na Cmentarzu Parafialnym działali zaś: Piotr Markiewicz, Edward Szuba, Marian Jakubowski, Marian Śpiewak, Andrzej Modrzejewski, Henryk Bakowicz, Włodzimierz Rowiński, Kazimierz  Kolankowski.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CZŁONKOWIE I SYMPATYCY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

W dniu 13 października 2019 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej następnej kadencji. Udział w nich to nie tylko prawo, ale również moralny obowiązek po-zwalający nam wyrazić wolę co do przyszłego losu Polski. Tym razem będą to wybory, które zadecydują, być może na lata, o przyszłym modelu ustrojowym naszej Ojczyzny. Wyborów ta-kich nie mieliśmy od 30 lat, tj. od 4 czerwca 1989 r., kiedy to została zapoczątkowana transformacja ustrojowa i budowa społeczeństwa obywatelskiego osadzonego w kulturze Zachodu.

Jako byli żołnierze, którzy całe swoje życie zawodowe poświęcili służbie dla Ojczyzny, nie możemy być obojętni wobec wykluczania i poniżania kolejnych grup społecznych oraz pozbawianie ich praw zawarowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie możemy się godzić na dalsze konfliktowanie społeczeństwa i stosowanie haniebnych metod walki politycznej w imię interesów partyjnych godzących w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, czyli w podstawowy interes ogółu obywateli

Koleżanki i Koledzy

Wyniki tegorocznych wyborów mogą mieć istotny wpływ na przyszłość kolejnych grup emerytów mundurowych. Nie możemy być wobec tego obojętni. Musimy obserwować zdarzenia zachodzące na scenie politycznej w kraju i wyciągać z nich właściwe wnioski. Nie wolno pod-dawać się społecznemu zniechęceniu oraz brakowi wiary w skuteczne działanie

Przekonujmy członków naszych rodzin, sympatyków i znajomych do udziału w wyborach. Niech dotrze do nich, że udział w wyborach to obowiązek każdego z nas, że to sprawa naszej przyszłości. Stając przed urną wyborczą dobrze zastanówmy się na kogo oddamy nasze głosy. Popierajmy kandydatów tych ugrupowań, które zdecydowanie poparły projekt zmiany nieludzkiej ustawy represyjnej, dały temu wyraz w głosowaniu na sali sejmowej, a także popierają naszą walkę w obronie praw żołnierzy i funkcjonariuszy oraz o sprawiedliwą ocenę przeszłości.

Delegujmy naszych przedstawicieli do komisji wyborczych, jako mężów zaufania oraz do zespołów monitorujących przebieg wyborów. Już teraz wspierajmy naszych kandydatów na parlamentarzystów. Włączajmy się w ich kampanie wyborcze i dajmy z siebie co najlepsze, naszą energię, determinację oraz wiarę w zwycięstwo wyborcze. Pomagając im, pomagamy sobie.

 

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego

NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYBORY, NIE POZWÓL, ABY KTOŚ WYBRAŁ ZA CIEBIE
I DECYDOWAŁ O TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI.

 

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PIKNIK  LOTNICZY  ŁASK 2019

W dniu 21 września na zaproszenie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łasku grupa członków sieradzkiego Koła ZŻWP uczestniczyła w Święcie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i zorganizowanym z tej okazji „Pikniku lotniczym Łask 2019”. Uczestników pikniku czekało wiele atrakcji: wystawa samolotów współczesnych i tych, które nie są już używane w wojskach lotniczych oraz wystawa sprzętu militarnego. Obejrzeć można było z bliska samoloty odrzutowe: F-16, Su-22, MiG 29, MiG-21, Mig-23, TS-11 Iskra, Iryda, a także samoloty o napędzie tłokowym: Bies, Orlik, śmigłowce: Mi-2 i Mi-24. Na wystawie nie zabrakło także najnowszego myśliwca V generacji F-35 z polskimi znakami przynależności. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak pokazy lotnicze, które zapoczątkowały skoki spadochronowe, pokazy w locie dwóch samolotów myśliwsko-bombowych Su-22, akrobacje lotnicze w wykonaniu Artura KIELAKA, a także bezzałogowy statek powietrzny „DRON”. W drugiej części pokazów uczestniczyły: samolot F-16, Zespół Akrobacyjny „Orlik”, słynny zabójca czołgów śmigłowiec Mi-24 i ponownie dwa Su-22. Na pikniku zaprezentowano również wystawę uzbrojenia i sprzętu wojskowego – największym zainteresowaniem młodzieży cieszył się czołg Leopard. Nie zabrakło także stoisk promocyjnych, wystawienniczych, gastronomicznych oraz licznych atrakcji dla dzieci. Z okazji Święta 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyły się także uroczystości wojskowe na które przybyli najwyżsi przedstawiciele dowództwa wojsk lotniczych. Były przemówienia, awanse, wyróżnienia i oficjalne otwarcie przedłużonego pasa startowego oraz uroczysta defilada żołnierzy 32 Bazy. Piknik zakończył występ zespołu Voyager Music.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE KOŁA I ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W SIERADZU

Tegoroczne zawody strzeleckie Koła i Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Janusza MARCINIAKA odbyły się w dniu 12 września na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Okręglicy. Organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy ZŻWP i jego Prezes. Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Sieradzu w ramach realizacji zadania publicznego. Zawody zabezpieczał w broń, amunicję i prowadzenie Związek Strzelecki „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego – Jednostka Strzelecka 1001 z Bełchatowa. Wyniki strzelania liczył Sędzia Główny zawodów mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. W zawodach wzięły udział drużyny liczące trzech zawodników z: ZŻWP Łask, 4 drużyny ZŻWP z Sieradza, drużyny Kół nr.1 i 2 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji z Sieradza, dwie drużyny SE i RP ze Zduńskiej Woli, drużyna reprezentująca Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Najlepsze wyniki indywidualnie w strzelaniu z pistoletu „GLOCK” uzyskali: 1 miejsce z wynikiem 94/100 pkt. kol. Janusz WAWRZONKOWSKI  ZŻWP Łask i Tadeusz GAJDZIŃSKI SP 15 SBWD, miejsce 3 kol Przemysław KALUPA ZŻWP Łask 93/100 pkt. Drużynowo zwyciężyła drużyna ZŻWP Łask uzyskując 276 pkt. miejsce drugie zajęła drużyna Nr.1  ZŻWP z Sieradza 260 pkt. trzecie drużyna SP 15 SBWD uzyskując 238 pkt. Jednocześnie wyniki w strzelaniu liczyły się do współzawodnictwa na szczeblu Koła ZŻWP w Sieradzu. Najlepszymi strzelcami na tym szczeblu okazali się kol.: 1 miejsce Tadeusz GAJDZIŃSKI 94/100 pkt, 2 miejsce Robert ALAGIERSKI 88/100, 3 Piotr MARKIEWICZ 87/100 pkt. W trakcie trwania zawodów uczestnicy mogli posilić się wspaniałą wojskową grochówką. Najlepsi zawodnicy i drużyny nagrodzeni zostali pucharami. 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WRZEŚNIOWE ZEBRANIE SIERADZKIEGO KOŁA ZŻWP

Po wakacyjnej przerwie w dniu 5 września członkowie Sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego spotkali się na kolejnym w tym roku zebraniu. Tematami zebrania było między innymi wręczenie odznaczeń wyróżniającym się członkom Koła. Na wniosek Zarządu Koła popartego przez Zarząd Rejonowy Kapituła  „Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” Zarządu Głównego ZŻWP odznaczyła: „Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP” Prezesa Zarządu Rejonowego w Sieradzu ppłk Janusza MARCINIAKA, „Złotym Krzyżem ZŻWP” st. chor. szt. Andrzeja MODRZEJEWSKIEGO, mł. chor. Włodzimierza ROWIŃSKIEGO, „Srebrnym Krzyżem ZŻWP” ppłk Tadeusza GAJDZIŃSKIEGO, ppłk Józefa SZYMCZAKA, „Brązowym Krzyżem ZŻWP” Panie Kazimierę JABŁOŃSKĄ i Annę SZYMAŃSKĄ Oraz mjr Michała TUMIELEWICZ. Zarząd Główny ZŻWP odznaczył „Odznaką Honorową za Zasługi dla ZŻWP” Panią Irenę GŁODEK, kpt. Roberta ALAGIERSKIEGO i ppor. Marka GODYCHA. W następnym punkcie zebrania Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK zapoznał zebranych z planem zawodów strzeleckich, które odbędą się 12 września od godz. 10-ej na Strzelnicy PZŁ  w Okręglicy. W trakcie trwania zebrania zebrano od członków, którzy nie złożyli ich wcześnie Deklarację „RODO” oraz adresy poczty internetowej w celu łatwiejszej komunikacji z członkami Związku. W ostatnim punkcie zebrania Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK przedstawił możliwości wzięcia udziału w tegorocznym „Air Show” w ŁASKU, który odbędzie się w dniu 21 września, koszt udziału w wyjeździe na lotnisko w Łasku 10 pln. Posiedzenie Zarządu Koła we wrześniu odbędzie się w dniu 26.09. Termin  następnego zebrania Koła to 3 październik 2019 r.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

80 ROCZNICA NAPAŚCI NIEMIEC HITLEROWSKICH NA POLSKĘ

1 września mija 80 rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na nasz kraj. W pierwszych dniach września nad rzeką Wartą toczyły się zacięte walki prowadzone przez 31 pułk piechoty Strzelców Kaniowskich stacjonujący przed wojną w Sieradzu. Wielu żołnierzy pułku poległo w tych walkach i pochowani zostali na Cmentarzu Katolickim w Sieradzu. W  dniu 3 września delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu w składzie: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP ppłk dypl. Marian FRAJTAK, członek Koła Wacław JURANIEC złożyli na grobach poległych żołnierzy 31pp Strzelców Kaniowskich wiązankę kwiatów i zapalili znicz pamięci.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

15 sierpnia, podobnie jak w latach ubiegłych po Mszy w Kościele Garnizonowym na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Tegoroczne uroczystości cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Sieradza, na Plac Piłsudskiego przybyło wyjątkowo bardzo dużo osób. Na uroczystości nie zabrakło również byłych żołnierzy pełniących w latach ubiegłych służbę wojskową w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia (dawniej 15 Sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo Kablowej). W uroczystościach wzięli również udział członkowie organizacji kombatanckich z Sieradza. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentował Poczet Sztandarowy Zarządu Rejonowego w Sieradzu w składzie: kol. Krzysztof KALINOWSKI, Henryk BAKOWICZ, Andrzej MODRZEJEWSKI. Delegację składającą wiązankę kwiatów przy Pomniku marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO STANOWILI: Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk dypl. Marek LEWANDOWSKI, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia ppłk Andrzej DESPUT. Uroczystości zakończyła defilada zgromadzonych na placu pododdziałów.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA KALISZ-GOŁUCHÓW

W dniu 27 czerwca zgodnie z „Planem zamierzeń” Zarządu Rejonowego i Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu odbyła się wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Kalisza i Gołuchowa. Wycieczka mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu z Zarządu Głównego z 1 procenta odpisu od podatku zgromadzonego na koncie Zarządu Rejonowego w Sieradzu. W wycieczce wzięli udział członkowie Kół z Sieradza i Łasku. W pierwszej kolejności uczestnicy wycieczki zwiedzali zabytki starego Kalisza. Po terenie dawnego Starego Miasta oprowadzał zebranych przewodnik Pan Marcin ADASIAK, który opowiedział i pokazał ciekawe elementy najstarszych budowli miasta tj. fragmentów dawnych murów obronnych, planów i wizerunku zamku oraz innych ciekawych miejsc Kalisza. W drugiej części wycieczki zwiedzano Zamek w Goluchowie. Zamek liczy sobie ponad 400 lat, wzniesiony został około roku 1560 przez starostę radziejowskiego, wojewodę brzesko-kujawskiego Rafała Leszczyńskiego. W roku 1853 zakupił Tytus Działyński, jego syn Jan Działyński poślubił córkę księcia Adama Czartoryskiego Izabelę, która zamierzała w zamku nie tylko zamieszkiwać ale także utworzyć muzeum. Muzeum przetrwało do roku 1939, zbiory zgromadzone w zamku zostały zrabowane przez hitlerowców i wywiezione do Niemiec. Ocalała nieznaczna część zbiorów wróciła do Gołuchowa w roku 1956 z byłego Związku Radzieckiego. Zamek w roku 1951 przejęty został przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Obecnie można obejrzeć część dawnego zbioru waz antycznych, obrazy malarzy polskich i zachodnioeuropejskich oraz niektóre meble z dawnego wyposażenia zamku. Po zakończeniu zwiedzania zamku uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić okazały park i znajdujące się w nim Pokazowa Zagroda Zwierząt m.in. z żubrami, konikami polskimi, danielami i dzikami. W godzinach popołudniowych uczestnicy wycieczki wrócili do Sieradza i Łasku.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 9 maja odbyło się kolejne zebranie Sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. Pierwszym punktem zebrania było wręczenie legitymacji związkowej nowo przyjętej w szeregi związku Pani Grażynie RUTKOWSKIEJ wdowie po naszym byłym członku Stanisławie RUTKOWSKIM. Legitymację wręczył Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Koła. Następnie omówiony został plan wycieczki patriotyczno-krajoznawczej po ziemi Kaliskiej, która odbędzie się 27 czerwca autobusem z Placu Wojewódzkiego o godz. 8.00 a następny przystanek autobusu przy przychodni „Eskulap” o godz. 8.15. Koszt wycieczki 20 zł. W dalszej części zebrania obecni zapoznani zostali z obowiązującym w związku „RODO” i otrzymali do wypełnienia deklaracje upoważniające związek do dyspozycji ich danymi osobowymi. Obecni na zebraniu zapoznani zostali także z Apelem Prezydium ZG ZŻWP dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego i zaproszeniem Zarządu Koła Nr. 4 w Pleszewie na Otwarte Zawody Strzeleckie Weteranów Służb Mundurowych organizowanych przez Zarząd Koła i LOK w Pleszewie na strzelnicy Pleszew-Karczemka w dniu 25 maja 2019 roku, termin zgłoszenia drużyn do dnia 22 maja. Kolejne posiedzenie Zarządu Koła 28.05.2019r. a kolejne Zebranie Koła w dniu 06.06.2019  na ulicy Bohaterów Września.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ  ZWYCIĘSTWA

8 maja w 80 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej w Kościele Garnizonowym w Sieradzu spotkały się Poczty Sztandarowe i delegacje związków kombatanckich: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu, Wieluniu, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Sieradzu, Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” i inne. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele władz Miasta Sieradza w osobach: Wiceprezydenta Miasta Sieradza Rafała MATUSIAKA i Starosty Powiatu Sieradzkiego Mariusza BĄDZIORA, nadzwyczajna członkini sieradzkiego Okręgu ZKRPiBWP Pani Elżbieta PAWLACZYK i Pani Grażyna RUTKOWSKA. Osobą kierującą przebiegiem uroczystości był Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK. Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych kapelan mjr Władysław WŁODARCZYK, dzięki któremu uroczystość mogła się w ogóle odbyć, w skrócie przedstawił wysiłek żołnierza polskiego w walkach na Zachodzie, Wschodzie i terenie kraju, a następnie odprawił krótką modlitwę za poległych na wszystkich frontach żołnierzy. Następnie głos zabrał Prezes ZKRP i BWP w Wieluniu Pan Henryk STRÓZIK, który również przypomniał wojenne zmagania żołnierzy polskich na wszystkich frontach walki. Na wniosek władz sieradzkiego okręgu ZKRP i BWP zostali odznaczeni „Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym Zwycięzcom” Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” i Kombatancką Odznaką Jubileuszową „Polska Niepodległa 1918-2018” Panią Marię URBAŚ .Na zakończenie uroczystości delegacje poszczególnych związków złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi na terenie Kościoła Garnizonowego i innymi miejscami pamięci na terenie Sieradza.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KWIETNIOWE ZEBRANIE SIERADZKIEGO KOŁA ZŻWP

W dniu 4 kwietnia odbyło się kolejne w tym roku zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK. Głównymi punktami zebrania było między innymi: wspomnienie o powstaniu Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych obecnie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu, które przedstawił wiceprezes Koła mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. W następnym punkcie zebrania Prezes Koła przedstawił projekt podróży patriotyczno-krajoznawczej po Ziemi Kaliskiej w dniu 26 lub 27 czerwca w trakcie której mamy zamiar zwiedzić zabytki Kalisza oraz Gołuchowa. Przypuszczalny koszt wycieczki 20 zł. O świadczeniach na rzecz emerytów i rencistów wojskowych przez WBE mówił w następnym punkcie zebrania mjr Tumielewicz. Podstawowymi świadczeniami socjalnymi na rzecz emerytów i rencistów wojskowych są: 1. Zapomoga pieniężna. 2. Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej w domu chorego. 3. zwrot kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych. Świadczenia socjalne przysługują osobom, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 95% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury obecnie 1100 zł to jest 3135 zł w gospodarstwie jednorodzinnym i 90% trzykrotnej najniższej emerytury tj. 2970 zł w gospodarstwie wielorodzinnym. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż raz na kwartał. Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej poniesionej w ciągu roku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dziewięciokrotność najniższej emerytury czyli 9900 zł. Częściowy zwrot kosztów pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych przyznaje się w wysokości 10% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury czyli w chwili obecnej 330 zł. przyznawanej raz na dwa lata za okres nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. Łączna kwota świadczeń socjalnych nie może przekroczyć kwoty dziesięciokrotność najniższej emerytury czyli 11000 zł. w roku kalendarzowym. Podstawowym kryterium WBE w przyznaniu świadczenia jest zaświadczenie o przewlekłej chorobie osoby uprawnionej lub członka rodziny oraz jak najwięcej „kwitów” udowadniających biedę uprawnionego. W pozostałej części zebrania Prezes zapoznał zebranych z planami realizacji zadań publicznych realizowanych w roku bieżącym są to między innymi: Festyn w Rudzie planowany na dzień 13 czerwca, zawody strzeleckie Koła i ZR organizowane na strzelnicy w Okręglicy w dniu 12 września oraz realizacją minigrantu z okazji Święta WP, 80 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i Święta Parafii Wojskowej realizowanego na przełomie sierpnia i września. Kolejne posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się w dniu 25 kwietnia a kolejne zebranie Koła w dniu 9 maja w Sali SM na ulicy Bohaterów Września.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET

W dniu 5 marca zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu odbyło się wyjątkowo w „Hotelu Wróblewscy” i poświęcone zostało naszym członkiniom z okazji zbliżającego się „DNIA KOBIET”. Życzenia z okazji ich Święta złożyli: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Sieradzkiego Koła ppłk Marian FRAJTAK. Wszystkie panie otrzymały prezenty w postaci słodkich bombonierek. Przy herbacie, kawie i słodkich wypiekach zebrani mogli porozmawiać lub potańczyć przy muzyce z okresu naszej młodości.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

W dniu 20 lutego odbyło pierwsze w tym roku zebranie sieradzkiego Koła ZŻWP. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK, po przedstawieniu i przegłosowaniu porządku zebrania, minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w tym roku odeszli na „Wieczną Wartę”. Byli to mł. chor. Roman ŚWIĘTOSŁAWSKI i ppłk Bolesław SIEPETOWSKI. Głównym punktem zebrania było przedstawienie przez prezesa sprawozdania z działalności Koła w 2018 roku. Ważniejszymi zamierzeniami w roku 2018  były między innymi: styczniowe Spotkanie Noworoczne członków, przyjaciół i sympatyków związku, z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowano w marcu spotkanie w „Hotelu Wróblewscy” na którym uhonorowano członkinie naszego Koła słodkimi prezentami. W miesiącu maju członkowie Koła uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym służb mundurowych zorganizowanego przez nasz związek. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Kół emerytów i rencistów policji i służby więziennej. W zorganizowanej wspólnie z Klubem 15 SBWD wycieczce zwiedziliśmy w czerwcu niemiecki schron kolejowy w Konewce, Spałę, Inowłódz i pobliskie atrakcje turystyczne. Członkowie naszego Koła Ireneusz WOLMAN, Andrzej MODRZEJEWSKI, Henryk BAKOWICZ mieszkający w m. CHOJNE  zorganizowali 10 września spotkanie integracyjne w trakcie którego kol. WOLMAN we wspaniały sposób zapoznał zebranych z historią miejscowości.  12 września Zarząd Rejonowy ZŻWP na Strzelnicy Myśliwskiej w OKRĘGLICY zorganizował zawody strzeleckie na szczeblu ZR. W zawodach wzięły udział trzyosobowe drużyny ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Kół z Sieradza, Łasku i Wielunia, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Wyniki zawodów strzeleckich  w kole podsumowano na zebraniu w miesiącu październiku. Najlepsze wyniki uzyskali: Roman ZALARSKI 100 pkt. Edward SZUBA 96 pkt. Marian FRAJTAK 93 pkt. Robert ALAGIERSKI 92 pkt. Henryk BAKOWICZ  92pkt. Tadeusz GAJDZIŃSKI 91 pkt. Podobnie jak w latach ubiegłych w przeddzień „Święta Zmarłych” na grobach zmarłych kolegów zapalono „Znicze Pamięci”. Na zebraniu listopadowym podsumowano udział w „I Sieradzkiej Spartakiadzie Służb Mundurowych” zorganizowanej przez naszego członka, Radnego Rady Miejskiej w Sieradzu, Prezesa Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego WSPÓLNOTA kol. Ryszarda PERKĘ. W roku 2018 w poczet członków koła przyjęci zostali: ppłk Ireneusz WOLMAN, mjr Krzysztof RESZKA, st. szer. Stanisław MAŚLAK, st. szer. Henryk ŚWIĄTEK, st. szer. Marek JASZCZAK. W roku 2018 nie zapominano o naszych jubilatach kończących 80 i 90 lat, jubilaci pani Teresa REK i płk Stanisław MAŁECKI, którzy ukończyli 90 lat, pani Maria MUCHOWSKA i mł. chor. Stanisław OWCZAREK zostali uhonorowani nadaniem „Medalu Okolicznościowego ZŻWP”. Za duży wkład pracy w działalność Koła wyróżnieni zostali: „Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZŻWP” st. chor. szt. Stanisław AMROZIAK, ppłk Tadeusz MIEDZIAK, płk Aleksander RAWSKI, Pani Jolanta WALENTA, „Brązowym Krzyżem ZŻWP” st. chor. szt. Henryk BAKOWICZ, st. sierż. Ryszard PERKA, „Srebrnym Krzyżem ZŻWP” st. chor. szt. Jan IGNASZAK, mł. chor. Wacław JURANIEC, „Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP” ppłk dypl. Marian FRAJTAK, mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. Członkowie Zarządu Koła i pozostali brali aktywny udział w obchodach Świąt Państwowych i wojskowych, delegacje związku występowały zawsze w asyście „Pocztu Sztandarowego” naszego związku. Do najbardziej aktywnych członków w roku 2018 należą: kol. Edward SZUBA, Włodzimierz ROWIŃSKI, Krzysztof KALINOWSKI, Wacław JURANIEC, Jan IGNASZAK. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności, finansowego i Protokołu Komisji Rewizyjnej w głosowaniu Zarządowi Koła zostało udzielone absolutorium. W następnej kolejności Prezes Koła zapoznał zebranych z „Planem Zamierzeń na rok 2019” w którym umieszczone zostały przedsięwzięcia podobne jak w roku ubiegłym. Z okazji ukończenia 90 lat odznaczony został „Medalem Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” i Listem Gratulacyjnym ppłk Władysław PACEK. W następnej kolejności zebrani zapoznani zostali z planem organizacji spotkania z okazji „Dnia Kobiet” w dniu 5 marca o godz.17-ej w Hotelu Wiśniewscy, oraz z pismami otrzymanymi z Zarządu Głównego ZŻWP a mianowicie „ Apelem do Liderów Ugrupowań Demokratycznych”, artykułem w GWiR z m-ca stycznia pt. „Minął Rok” Henryka BUDZIŃSKIEGO, i Apelem Prezydium ZG ZŻWP w sprawie wyborów. Na tym zebranie zakończono. 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

74 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

23 stycznia minęła 74 rocznica wyzwolenia Sieradza. W tym Cmentarzu Wojennym  II Wojny Światowej w Sieradzu poświęconym żołnierzom poległym we wrześniu 1939 roku i żołnierzom radzieckim poległym w styczniu 1945 roku spotkali się przedstawiciele organizacji kombatanckich by dniu na uczcić rocznicę wyzwolenia miasta. Wartę przy Pomniku zaciągnęli zamiast żołnierzy członkowie Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Jan MIŁEK z Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej  Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu, członek Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  przedstawił krótką historię tamtych dni. Zebrane delegacje Związków Kombatanckich złożyły u stóp Pomnika wiązanki kwiatów. W delegacji zrzeszających byłych żołnierzy Wojska Polskiego wzięli udział: Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP ppłk dypl. Marian FRAJTAK, Skarbnik Koła chor. Włodzimierz ROWIŃSKI, Prezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk dypl. Marek LEWANDOWSKI i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia ppłk Andrzej DESPUT. Jak podało „Nasze Radio” w uroczystości nie wzięły udziału władze miasta z powodu „DEKOMUNIZACJI”. Jedynym przedstawicielem władz powiatu sieradzkiego był Starosta Mariusz BĄDZIOR.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD